.

nedjelja, 12. srpnja 2015.

Naselje Blato

Blato - Naselje Blato danas je stambeno naselje obiteljskih kuća, ruralno urbanog karaktera koje zauzima površinu od 674,26 ha i broji 2 670 stanovnika. Ekspanzija gradnje počinje od 1995. god. izgradnjom većeg broja obiteljskih kuća, a broj stanovnika se mnogostruko povećao. U 2009. broj stanovnika se približio brojci od 3 000 s tendencijom novog prirasta i to prvenstveno mladog stanovništva.

Položaj naselja Blato (crveno)

Gradnja stambenih jedinica u Blatu je gotovo stihijskog karaktera jer nema popratnih sadržaja (obrazovnih, kulturnih, športskih, rekreacijskih, zdravstvenih,…) koji bi doprinijeli poboljšanju kvalitete življenja u Blatu.

Ponosni smo da je krajem 2009. god. otvoren dječji vrtić u Blatu sa tri odgojne skupine koji je u potpunosti izgrađen sredstvima Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, ali  se već po otvorenja potvrdilo, kako je premalen.
            
Naselje Blato još uvijek nema u potpunosti  izgrađenu komunalnu infrastrukturu jer se ona desetljećima nije gradila u dijelovima naše gradske četvrti. Posljednjih godina se intenzivno radi na tome  i gotovo čitavo naselje je priključeno na sustav vodovoda i odvodnje. Potrebno je još završiti pojedine dijelove koji su zbog određenih poteškoća ( imovinsko pravnih odnosa) ostali još bez odvodnje, a neki još i bez vode. U Planu malih komunalnih akcija se već dvije godine izdvajaju sredstva za te namjene pa se nadamo da će do kraja mandata ovog mjesnog odbora sva domaćinstva biti priključena na vodu i odvodnju. Veći dio naselja ima i plin u svojim kuća.Ulice u Blatu kojima je prošla komunalna infrastruktura su asfaltirane ( oko 20 ulica) i postale su sigurnije  za pješake i vozače, a mještanima koji su dugo trpjeli nesnosnu prašinu i blato znatno su olakšani uvjeti života u tim ulicama. Glavna prometnica kroz Blato- Karlovačka cesta je rekonstruirana u dvije faze, a ovo ljeto očekujemo i treću fazu od Vodirove do kanala.  Na žalost niti nakon rekonstrukcije od koje smo mnogo očekivali, ne možemo biti zadovoljni. Vozeći se tom prometnicom imamo osjećaj kao da smo na valovima, a o situaciji kad je kiša  na asfaltu ne želimo se ni sjetiti. Slivnici za oborinske vode nisu dobro postavljeni pa se voda u velikoj mjeri zadržava na cesti. Šahtovi kanalizacije svako malo iskaču iz svoga ležišta pa postaju prava opasnost za vozače. Na pisane prigovore Vijeća Mjesnog odbora, nešto se popravilo, ali to još nije zadovoljavajuće. 

Planovi za razvoj naselja Blato

Povećanje broja stanovništva u Blatu nameće nove potrebe u planiranju razvoja Blata. Prvenstveno se mora razmišljati o izgradnji osmogodišnje škole jer se useljavanjem novih stambenih jedinica broj djece povećava. Izgradnjom nove škole mora se omogućiti djeci i mladima školovanje u uvjetima koje propisuju zakoni.

Također je potrebno proširenje postojećeg dječjeg vrtića sa svim odgojnim skupinama

Naselje je potrebno oplemeniti i dodatnim sadržajima: dječjim igralištem, parkovima, rekreacijskom zonom. Zbog toga što u Blatu nema odgovarajućeg gradskog zemljišta (neriješeno pitanje vlasništva) vrlo je teško odrediti na  kojem mjestu bi se moglo izgraditi  adekvatno dječje igralište. Vijeće Mjesnog odbora u prošlom sazivu je gotovo na svakoj sjednici predlagalo određene lokacije ( između Kupinečke i Zdihovske, na kraju Ulice Juraja Njavre, na prostoru oko stare škole) međutim ništa od njihovih prijedloga nije prošlo iz različitih razloga.Bilo je potrebno samo malo više  volje na gradskim instancama( uredima) i možda bi se već dio papirologije potrebne za izgradnju igrališta privodio kraju i razmišljalo o gradnji igrališta.

Zbog blizine brze gradske prometnice stanovnike je potrebno zaštiti od pojačane buke izgradnjom bukobrana uz Jadransku aveniju.

Povećanje broja stanovništva zahtijeva stvaranje kvalitetnih planova i programa  prevencije od požara i ostalih elementarnih nepogoda, pa se planira i izgradnja vatrogasno – društvenog  doma u svrhu zaštite ljudi i imovine, ali i mjesta u kojem bi se sve udruge civilnog društva mogle okupljati, realizirati svoje ciljeve, a na taj način doprinijeti kvalitetnim uvjetima života zajednice. I tu je najveći problem zemljište jer Grad zagreb još uvijek nije upisan kao vlasnik mnogim parcelama koje smatra svojim i na kojima bi se dalo nešto izgraditi.

Ovako bi uskoro trebao izgledati i
Blatski pružni prijelaz.
Pružni prijelaz u Ul. Kate Mlinarić ne bi smio biti „crna točka“ Blata (nema rampe i tu je poginulo 12 osoba), već treba  nastojati stvoriti siguran prijelaz, a u bližoj budućnosti bi se tu mogla naći i jedna od stanica gradske željeznice koja bi u mnogome pomogla stanovnicima Blata, Botinca, pa i Brezovice u svakodnevnoj komunikaciji sa ostalim dijelovima grada Zagreba.

Već u 13. stoljeću nalazimo prve zapise o međi zemlje zvane Blato. Kasnije ono postaje selo kao oblik evidencije stanovništva, prikupljenoga poreza i organiziranja mještana. Godine 1334. u Kaptolskom statutu bilježimo kaptolski predij - " zemlja ili predij uz Blato"

Ime nas podsjeća da grad Zagreb nije bio tako asfaltiran kao danas. Sava nekoć nije bila ukroćena između dva nasipa i često je izlazila iz svoga korita, a njeni rukavci su doprinosili da je naselje bilo puno blata.Na području Mjesne samouprave Blato djeluju  udruge koje okupljaju velik broj stanovnika i doprinose bogatom i raznolikom društvenom životu na našem području.

  • Podružnica umirovljenika Blato. Veliki broj članova, aktivnosti usmjerene na zadovoljavanje potreba stanovništava starije dobi (druženja, izleti ,humanitarno djelovanje i dr.)
  • DVD Blato. Osnovni cilj udruge je zaštita ljudi i imovine. Uključuje aktivnu postrojbu koja je spremna na intervencije po potrebi, mladež DVD-a i starije podupiruće članove.
  • NK Blato. Okuplja  velik broj članova, prvenstveno djece i mladih. Takmiče se u različitim rangovima natjecanja.
  • KUD „Preslica“. Osnivanjem Udruge željelo se obogatiti kulturni život u zajednici. Istaknut je rad na očuvanju hrvatske tradicijske baštine. Mnogobrojni članovi su raspoređeni u dobnim skupinama sa raznolikim programom. Posebno se ističu dječje skupine i skupine mladih. Organiziraju Međunarodni folklorni festival djece i mladih u Zagrebu.
  • Moto klub „Blatnjavi Muddy“. Klub okuplja  zaljubljenike u motore. Na mnogim natjecanjima u  moto sportu osvajaju visoke nagrade i priznanja.
  • Udruga Odra - Udruga športskih ribolovaca invalida domovinskoga rata, Novi Zagreb
  • Udruga Jockey klub hrvatske. Udruga koja skrbi o konjima, pruža pansionski smještaj, te trening za jahače i školu jahanja.
  • Udruga Blatski volonterski centar. Udruga koja pruža raznoliku pomoć svim potrebitima na području našeg naselja ( učeničke instrukcije, itd...)

Članovi tamburaškog satava KUD -a Preslaica, sa turistima iz dalekog istoka na Jelačić placu.


  •  Dan Blata se slavi na Sv.Mihaela - 29 rujna.

Karlovačka cesta 195b, Blato
Telefon: 614 05 01  
e-pošta: mo_blato@zagreb.hr29. Rujan - Dan Sv. Mihovila
Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u prostoru mjesne samouprave, Karlovačka cesta 195 B, svake  posljednje srijede u mjesecu od 18:00 do 19:00.