utorak, 21. studenoga 2017.

Dobro se dobrim vraća

Novi ZagrebMi ljudi smo prvenstveno sazdani u najvećem i najsnažnijem dijelu svog postojanja od emocija. One nas određuju i vode. One su rezultat naših koraka i puteva kojima idemo. Svaka situacije je procijenjena s pozicije emocija.

Odnos

Odnose s ljudima gradimo na emocijama, a ti ljudi mogu biti naši najbliži, a i oni najdalji. Odnos s njima je produkt naših emocija. Na temelju onih emocija koje smo utkali u bilo koje odnose s naše strane rezultat su naših uloženih emocija. One su odredile stav koji smo izabrali i koji dalje gradimo. S obzirom na uloženo tražimo i povrat istih emocija. „Ako sam ja fer prema tebi i ti bi to trebao biti prema meni“- ovu emociju prepoznajemo mi jer je naša, no ne i druga osoba. To nije njezina emocija.

Narušeni odnosi

Emocije koje nisu kompatibilne našim uloženih narušavaju odnos u njegovim dijelovima. Naše emocije koje nisu pronašle svog istovjetnog para nisu proživljene. Ostale su same i kreću dalje u potragu za svojim parom kako bi mogle ostvariti svoje postojanje.

Životne slike

Poslovni pregovori koje naočigled imamo s osobom s kojom nismo u emocionalnoj povezanosti se čine na prvu realni i manje emocionalno bitni. No, nisu. Emociju koju ulažemo u taj razgovor je naša. Ako je sastanak pregovora završio nepovoljno za nas mi smo u neku ruku povrijeđeni i neispunjeni, upravo zbog uložene emocije.

Teška promjena mjesta zaposlenja na bolje plaćeno i pozicijski jače često se ne ostvaruje zbog uložene emocije u odnos s pozicijom na kojoj se sada nalazimo.

Predmete i neke druge stvari koje posjedujemo teško odvajamo od sebe jer se sjećamo emocije koju smo izgradili u vezi  s njom.
Ponašanja koja sada imamo i vidimo da nas ne dovode nikuda ili na ono mjesto gdje bismo htjeli biti čvrsto držimo jer smo u odnosu s njima izgradili neke emocije.

Odvajanje / otpuštanje

Svaka navika nije navika na određeni predmet, poziciju ili osobu. Navika je o emociji koju smo izgradili u odnosu na rečeno.

Teško se prodaje kuća koju smo gradili 30 godina ili naša djedovina. Lako se prodaje tuđa djedovina ili sve ono u čemu nismo ili nismo vremenski stigli izgraditi emociju.

Mi nismo vezani za predmete, niti odnose, mi smo vezani samo za emociju.

Preokret

Kad nam netko vraća dobro s obzirom na (ne)uloženu emociju postajemo iznenađeni smatrajući da nam daje previše. To su njegove emocije koje ne prepoznaju naše emocije.

Mi smo tu na ovoj planeti da dajemo, pružamo i ne tražimo natrag u trenutku kad nismo emocionalno vezani ni za koga. Kad nam dolazi povrat ostajemo zatečeni. Smatramo da previše dobivamo natrag jer nismo ništa tražili. Nismo u stanju izgraditi kompatibilan stav s obzirom na ono što dobivamo.
U ovakvim situacijama ste se našli nebrojeno puta, ne samo vi nego i osoba preko puta vas.

Vezani / ne vezeni

U situacijama kad ne postoji još izgrađena emocija mi smo realni, nemamo kočnice i lako klizimo dalje potpuno slobodni i nesputani.

Emocija je ta koja nas vraća u nazad jer ako smo ju izgradili, kao što jesmo, ona traži rad na tom polju. Traži da se njome bavimo. Dok god ona to traži mi smo usmjereni na nju, a ne na statistiku i podatke s kojima se trebamo pozabaviti. Upravo zbog toga je teško otpustiti neku emociju koja nas drži vezanima za ovo ili ono.

Tugujemo zbog emocije koju smo izgradili. Ljuti smo na nekoga ili nešto zbog emocije koju smo izgradili. Kad nam se polupa draga šalica, tužni smo zbog emocije koju smo izgradili u nekom dužem periodu.

Upravo tako! Emocija traži vrijeme. Ona je nastala u nekom dužem periodu. U kraćem vi se još ne vežete ni na što jer ju niste uspjeli izgraditi. Zašto ste u nekim situacijama objektivni? Jer nemate još izgrađen sustav povezanosti.
Emocije su te koje grade veze na sve što mi odaberemo.

Razum i osjećaji

Kada se ni u kavom trenutku ne bi gradile emocije mi bismo u svakoj situaciji bili u potpunosti realni i racionalni. Odluke bi donosili bez ikakvih problema. Napuštali bi stare situacije i opušteno pristupali novim bez ikakvog opterećenja.

Dobro se dobrim vraća

Kad osjećamo da smo dobili više nego što smo uložili te nas je zbog toga malo sram i neugodno nam je pred drugom osobom ili smo dobili ono što nismo tražili kao poklon, trenutak je da naučimo prihvatiti tuđe emocije.
To je također trenutak kada ulažemo u jednu stranu i ne dobivamo na tom mjestu, nego se vraća na nekoj drugoj u kojoj smatramo da nismo ništa uložili i postajemo zbunjeni. „Što sad treba činiti?“ Mnogi će ovakve situaciji odbaciti, što nikako nije dobro.

Ovo je fantastična slika vrtloga emocija koje će pronaći svoje parove na nekoj od drugih područja za koje nismo spremni ni razmišljati. Ovo iznenađenje nas baca na koljena i ostajemo ugodno iznenađeni s upitnikom iznad glave. „Zaslužujemo li to?“

Vječita borba u našem umu između emocija i razuma uči nas da smo jaki otpustiti emociju koju smo sami izgradili i prihvatiti novu emociju koju još ne prepoznajemo. 

Ovo je vječiti up set down/preokretanje s jedne pozicije na drugu u cilju pronalaženja najneutralnijeg balansa dviju opcija.
Igra između razuma i osjećaja nas usmjerava i tjera da pronađemo onu srednju vrijednost i da ne odemo niti u jednu krajnost. „Od svega pomalo“ – kažu stari ljudi.

Ako osjećamo da nismo dobro s postojećom emocijom , otišli smo u krajnost. Ako osjećamo da smo nepotpuni i hladni prema nekome ili nekoj situaciji, opet smo otišli u krajnost, u ovom slučaju u razum.

Najopušteniji osjećaji su oni kad smo na polovici puta i kad osjećamo da smo dobro i s osjećajima i s razumom. Zato ljudi prakticiraju meditaciju koja smiruje visoke frekvencije emocija i baca ih u neutralno stanje.

Kad prejako pojačamo muziku na liniji počet će podrhtavati zvučnici. Ako to često radimo, oni će doslovce puknuti i više neće biti u upotrebi. Dugo će potrajati jedino kada pronađemo odgovarajuću frekvenciju njegovoj snazi i našem uhu.

Dobro se dobrim vraća jedini je recept zdravog načina života. Kad dajemo bez da nas je to netko tražio, bez da moramo, bez očekivanja mi radimo iz neutralnog stanja naših emocija i razuma. I to je dobro za nas. Fenomenalno se osjećamo.

Jednako tako to se događa i obrnuto i rado ćemo prihvatiti nešto što nam nije nametnuto, nego nam je samo dano.

Ne dozvolimo emociji da nas prisiljava na nešto. Njegujemo je tako da joj pronalazimo kvalitetna mjesta na kojima treba biti. Odlična emocija na krivom mjestu dati će lošu sliku.

Najbolji lijek je davati zbog toga što ćemo kroz tu radnju vježbati neutralnost koja nam je prijeko potrebna da ostanemo normalni i pozitivnog stava.

„Ne moj tražiti, daj!!!“                            

Uvijek ćeš dobiti i nikad izgubiti, jer ne tražiš ništa.

Nemoj te to shvatiti samo u odnosu prema drugima, nego prvenstveno prema sebi. Daj te si mogućnosti za sve, prostora za pogriješiti, slobodu uvođenja novih ideja u bilo kojem smislu.

Sjetite se što ste sve spremni dati nekome bez povrata. Sada to preokrenite u odnosu na sebe i ne očekujte ništa od sebe.

Jednostavno dopustite da se događa.