petak, 16. lipnja 2017.

Jedan od natječaja sa bespovratnim sredstvima

Novi ZagrebJedan od glavnih ciljeva EU je stvoriti društvo stanovnika koje u svome razvoju ima postavljenu demokraciju unutar koje se iznose interesi  jednaki prema svima, transparentnost te nadasve dostupnost svih informacija i pravo na  sudjelovanje u kreiranju politika i društvenog razvoja.


Da bi građanstvo određene zemlje imalo strukturirani model pružanja informacija svojim građanima, potrebno je naravno donijeti  akte koji će biti usklađeni sa ciljevima EU ali i sa smjernicama određene države. Tako je i RH 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Isto, unutar tijela državnih uprava postavljeni su odjeli/koordinatori koji su zaduženi za prikupljanje svih informacija, omogućavanje pristupa svim relevantnim informacijama građanima.

Već neko vrijeme postoji središnji portal koji je postavljen sa ciljem savjetovanja i uključivanja svih sudionika te adekvatnim prikupljanjem informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i stavovima  u vezi s budućim objavljenim natječajima.

Portal se nalazi kao podstranica unutar portala Strukturni fondovi:


Unutar portala postoje pregledi savjetovanja koja su završena (svako savjetovanje ima određeni rok do kada se prihvaćaju savjetovanja/sugestije). U dijelu koji je naznačen kao Otvorena savjetovanja postavljeni su dokumenti pripremljenih programa koji nakon savjetovanja i korigiranih uglavnom Uputa za prijavitelje, postavljaju se Pozivi kao važeći dokument na koji možete aplicirati svoj projektni prijedlog.

Prije nekoliko dana, izašao je jedan vrlo zanimljivi natječaj pod nazivom:“ Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.

S obzirom da smo svi svjesni potrebe skrbi o očuvanju okoliša i povećanju energetski učinkovitih modela, poticanje industrije na korištenje obnovljivih izvora energije (OIE), iznimno je važno.

Natječaj, odnosno budući Poziv, pripremilo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa posredničkim tijelima Ministarstva za zaštitu okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetike.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. 

U sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u RH, Fond ima ulogu  Posredničkog tijela 2  za pojedine specifične ciljeve iz područja zaštite okoliša i održivosti resursa, klimatskih promjena, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u svezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije, a osobito:

  • stručne i druge poslove u svezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem sredstava Fonda,
  • posredovanje u svezi s financiranjem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti iz sredstava stranih država, međunarodnih organizacija, financijskih institucija i tijela, te domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba,
  • vođenje baze podataka o programima, projektima i sličnim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te potrebnim i raspoloživim financijskim sredstvima za njihovo ostvarivanje,
  • poticanje, uspostavljanje i ostvarivanje suradnje s međunarodnim i domaćim financijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama radi financiranja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš, Strategijom energetskog razvitka i Programom provedbe Strategije energetskog razvitka, nacionalnim energetskim programima, drugim programima i aktima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, te međunarodnim ugovorima čija je stranka Republika Hrvatska za namjene utvrđene odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te
  • obavljanje i drugih poslova u svezi s poticanjem i financiranjem zaštite okoliša i energetske učinkovitosti utvrđenih Statutom Fonda. (Izvor: Fond za zaštitu okoliša i energetike).
Predviđeni natječaj imati će za cilj podržati one aplicirane projekte koji će unutar industrijskog sektora nastaviti proizvoditi jednaku količinu proizvoda ali sa korištenjem manje količine energije, smanjenje uporabe fosilnih goriva te najznačajnije, prebacivanje na obnovljive izvore energije.

Već po samome nazivu natječaja, prihvatljivi korisnici bespovratnih sredstava unutar ovoga natječaja su poduzeća unutar svih kategorija definiranja veličine poduzeća-mikro, mala, srednja ili velika ali unutar proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007).

S obzirom na veličinu poduzeća definirani su pragovi potpora te oni variraju od 85%-30%, ovisno o veličini ali i o vrsti aktivnosti za koju će se potraživati sredstava. Predviđene aktivnosti za koja se mogu potraživati sredstva za: priprema projekta, mjere energetske učinkovitosti, mjere za učinkovitu kogeneraciju, mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije te nužno upravljanje projektom.

Kao što sam navela u prijašnjoj objavi, svaki natječaj posjeduje čitavi niz zakonskih okvira i smjernica koja navode što je potrebno izraditi, prikazati i uskladiti te ih je potrebno detaljno proučiti. Unutar predočenog Poziva, najvažnije je da cjelokupni proces, možemo ga nazvati energetsko-učinkoviti proces, postigne uštedu isporučene energije od minimalno 20% te isto tako minimalno uštede 10% godišnje isporučene energije temeljem proizvodnje iz obnovljivih izvora. Putem Poziva dozvoljen je i energetske obnova zgrada (za potrebe proizvodnje) koje također ima postavljene uvjete putem kojih će se dozvoljavati sufinanciranje.

S obzirom na krajnju potrebu pojačane brige o našem okolišu i smanjenju svih zagađenja, natječaj je krajnje potreban i nadasve koristan. Ukoliko imate potrebu, objaviti i postaviti svoje sugestije o budućem natječaju, prijavite se na portal e-Savjetovanja i pridonesite društvu svojim komentarima.

Lijepo pozdrav,
Matilda