srijeda, 8. lipnja 2016.

Udruga umirovljenika Grada Velika Gorica

Velika Gorica -  Ovih dana smo posjetili Udrugu umirovljenika Grada Velika Gorica.  U radnoj atmosferi smo zatekli Franju Kos, predsjednika i  Ban, tajnika Udruge umirovljenika Grada Velika Gorica.

Kako su nam kazali, uz ostale tekuće obaveze, trenutno su zaokupljeni organiziranjem putovanja i nastupa predstavnika Udruge na 

Franjo Kos, predsjednik
Udruge umirovljenika Grada Velika Gorica
- Naša udruga, fala Bogu, je najstarija Udruga u Gradu Velika Gorica. Osnovana je za vrijeme prošle država, 1946, odmah nakon drugog svjetskog rata.

Trenutno se nalazimo i djelujemo u ovim trošnim prostorijama bivše općine. Ujutro kada dođemo u ovaj prostor, gotovo je nemoguće boraviti, a da ga  barem malo ne provjetrimo, zbog iznimno teškog i neugodnog mirisa vlage i svega ostaloga.

Navodno, prostor bolji ne možemo dobiti, jer kako nam kazuju odgovorni, boljeg prostora - nema. No, mi smo umirovljenici, vječiti optimisti, tako da se najintimnije ipak nadama, kako ćemo u budućnosti ipak dobiti neki ugodniji za rad i druženje prostor, koji kao mnogobrojna Udruga i zaslužujemo.

Naša Udruga broji cca 3 000 aktivnih članova, u 28. Podružnica. Podružnice su organizirane teritorijalno, u našim naseljima. Ovdje želim istaknuti, kako naša Udruga  jako dobro surađuje sa Gradom Velika Gorica, koji financira naše djelovanje iz svog proračuna. Naša Udruga je također i član  Zajednice udruga Zagrebačke županije.

Od redovitih aktivnosti spomenuo bih, nabavku ogrijevnih drva za sve članove Udruge, također organiziramo izleta, ljetovanja na moru, toplicama, i to sve plativo, obročno na 5 rata, kako bi sve to skupa bili nekako "bliže" našim članovima.
Često nam jedan manji dio naših članova prigovara, kako su ogrijevna drva skupa, te kako vjerovatno mi imamo neke ekstra zarade od svega toga. 

Moram reći kako ih razumijem, jer očito nisu dovoljno informirani. Naime mi udruga, kao pravna osoba, za nabavku drva moramo, objaviti natječaj, koji nas košta cca 6 000,00 kn u Večernjem listu. Nakon toga moramo odabrati najjeftinijeg ponuđača. Lani nam se jedna tvrtka iz Karlovca javila sa cijenom 485,00 kn za kubični metar ogrijevnih drva. Naravno kako je to bila apsurdno visoka cijena.

No, između ostalih, javio nam se i domaći dobavljač sa cijenom od 270,00 kuna za prostorni metar ogrijevnih drva, no kada tome pridodate PDV, tada cijena iznosi 337,50 kn tada ta ukupna cijena - stvara pomutnju kod naših članova.

Naime oni misle da mi dođemo na plac i kupujemo ogrijevna drva po cijeni bez PDV, zaboravljajući da mi to kao pravna lica nismo u mogućnosti.

No kako bi ipak omogućili svim članovima naših Podružnica što pogodniju kupnju, tada ogrijvna drva osiguravamo platiti u 6. rata.

Iskreno se nadam, kako smo ovim činjenicama, približili način kupnje ogrijevnih drva i način izračuna cijene istih, svim članovima naše Udruge.Na žalost, mi ne možemo utjecati na cijene, a popusti, koje nam pružaju trenutno pojedine tvrtke sa kojima surađujemo su gotovo zanemarivi.

- Kakvi su planovi za budućnost?

- Nama je u interesu da okupimo što više članova. Osobnog sam mišljenja, kada bi nas bilo više, što je realno jako moguće, možda bi se na našu Udrugu drugačije gledalo. Također imam osjećaj, kako nas se sada nekako promatra i tako se odnose, kako da smo mi teret društvu. Naime, kada su izbori, tada nas svi trebaju,, no već sutra dan, kada izbori završe, tada nas više nitko ne treba. Brzo zaborave na nas.

Mišljenja sam, kako je to doista jako žalosno. Naime želio bih skrenuti pozornost svima, kako smo upravo mi, naše generacije  uvelike odvajale u svom radnom vijeku za mnoge stvari da bi  naš Grad i sve ostalo bili ovakvi suvremeni i moderni, ugodni za življenje.

Također bih u skoroj budućnosti želio , kako bi se svi umirovljenici ujedinili, ta da kako jedinstvena stranka nastupamo uz ostalo i na političkom sceni. Sasvim sam siguran, kako bi u takvim okolnostima mogli učiniti daleko više za sve naše umirovljenike. Ovdje govorim o brojci od milijun i dvijesto tisuća umirovljenika, koliko nas dana ima u Hrvatskoj.

Za kraj bih spomenu, kako mi svake godine na nivou Zagrebačke županije sudjelujemo u sportskim ali i  susretima naših pjevačkih zborova. U sportskim susretima, sudjelujemo u više kategorija - potezanje užeta, šah, pikado, streljaštvo, kuglanje, belot.

Ove godine se organiziraju susreti u Gradecu, 18. lipnja su sportski susreti 19. lipnja susreti pjevačkih zborova.

Kruno Ban, tajnik
Udruge umirovljenika Grada Velika Gorica
- Prva akcija koja nam slijedi u ovom mjesecu je već 15. lipnja, a to je jedno ugodno druženje u "našem" restoranu - Za dušu, gdje pozivamo naše članove uz kotizaciju od 60,00 kuna gdje je uračunata večera, glazba.

Takva druženje ostvarujemo svakoga mjeseca.

Iza toga, slijedi 18 i 19. lipnja lipnja 2016. godine Županijski susreti. 18. lipnja su sportske ekipe, a 19. lipnja susret pjevačkih zborova.

To je zaista prekrasno druženje, gdje organizator osigurava ručak sa sve sudionike Susretam, dok prijevoz plaćamo sami. Naime na ovim se Susretima okupi oko tisuću četiristo do tisuću i pol ljudi. Unazad  jedno pet do šest godina smo imalo ocjenjivanje pjevačkih zborova. Ovdje se sa ponosom možemo pohvaliti, kako je Udruga umirovljenika Grada Velike Gorice u ova četiri puta, kada se ocjenjivalo, bili smo po dva puta prvi, jedanputa drugi. Međutim, tada su rekli - E zašto uvijek isti pobijeđuju? Nema više ocjenjivanja. Pa, sada pijevaj tko što zna, i tko što hoće! Eto, sada se pjeve onako za dušu jedni drugima, svi zajedno i kako se kaže "šator odzvanja od pjesme. 

Po završetku tog koncerta (svaki zbor pjeva po tri pjesme) imamo zajednički ručak (grah, ili lovački gulaš i sl.) i iza toga slijedi ples do kasnih noćnih sati.

To je zaista jedno veliko ugodno druženje, koje je sada već navršilo 25. godina održavanja. Kako je tu okupljeno oko 27 Udruga, uvijek se na takvim susretima okupi oko tisuću i pol ljudi, umirovljenika.

Simpatično je bilo lani, kada smo mi bili u Bedenici, tamo naime ima dvijesto do tristo žitelja, a mi smo , nas oko tisuću i pol došli na Susrete. To je bila "tiha okupacija!" Svi su se smijali.

Tako će isto biti i u Gradecu, a za naredne godine opet ovisi o Udrugi, koja će se prihvatiti te organizacije. Naime to je prilično veliki posao. Istina i Bog, Zajednica osigurava sredstva, ali treba to ipak organizirati, jer kako sam već istaknuo, tu je mnogo ljudi.

Nakon ovih Susreta, slijedi mala pauza, zbog ljetnih mjeseci, no odmah nakon ljeta slijedi u rujnu ponovno  krećemo sa našim druženjima, koja se održavaju, kako sam već rekao - svaki mjesec. U prosincu organiziramo - Božićne domjenke. Na tim se domjencima uvijek kada se ljudima čestita i zaželi sve dobro u narednoj godini.

Osim tih druženja spomenuo bih i izlet u mjesecu srpnju na Svetište Trasat, a prva nedjelja u mjesecu kolovozu također pripremamo izlet u Mariju Bistricu. To je hodočašće, koje sama Udruga organizira, ne vezano sa Župama itd.. Ove godine se pojavila ideja, kako bi nakon Misnog slavlja otišli na more se oklupati uz organizaciju ručka, na plaži itd... Da što ljepše provedemo te nedjelje.

Za kraj ovog našeg ugodnog razgovora bih spomenuo jedan od najbitnijih naših akcija, djelovanja, koje organiziramo po podružnicama. Naime, svakoj je Podružnici na prvom mjestu, posjet bolesnima. Već je ustaljeno, kada se netko vrati iz bolnice da mu se ode u posjete sa nekim skromnim poklonom. No uvijek lijepa utješna riječ uvijek ljepše zvuči čak i od onog poklona koje se donese. To je jedna stvar. A duga je, da se umrlim naših članova uvijek kupi vijenac ili svijeće itd..

Tako da uz sva druženje ne zaboravljamo naše bolesne ili umrle članove, i to je jedan vid svrhe postojanja naše Udruge.Nema komentara:

Objavi komentar