subota, 3. veljače 2018.

Da ne povjeruješ

Siget - Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb - zapad je na 9. Sjednici održanoj 29.siječnja 2018.godine. na temelju čl. 79. stavka 1. točke 5. i stavka 4. i 5. Statuta Grada Zagreba ,donijelo PRIJEDLOG plana komunalnih aktivnosti za 2018.- u godinu.

Po tom prijedlogu Mjesnom odbor Siget nije odobreno niti 2% prijedloga za male komunalne akcije.

Želimo podsjetiti kako je :

Djelokrug Vijeće mjesnog odbora određen je člancima 99. i 100. Statuta Grada Zagreba.

U čl. 99.(1) Vijeće mjesnog odbora SAMOSTALNO

2.donosi finan.plan i godišnji izvještaj o izvršenju fin.plana

4.donosi plan Malih komunalnih akcija koji je sastavni dio plana komunalnih aktivnosti Vijeća Gradske četvrti u vrijednosti određenoj sukladno odluci iz čl. 92. stavka 3. Statuta Grada Zagreba.

Odlukom o financiranju mjesne samouprave u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16 i 23/16) utvrđeni su i kriteriji raspodjele sredstava po Vijeća gradske četvrti i Vijeća mjesnog odbora i namjerama.

Sredstva za financiranje Malih komunalnih akcija unutar pojedinih Vijeća gradskih četvrti raspodjeljuju se po određenim kriterijima od kojih je jedan - 30% prema broju stanovnika Mjesnog Odbora.


Mjesni Odbor Siget koji po popisu iz 2011.godine (Sad se broj i povećao za više od 2 000), broji 7.192 stanovnika je za 2018.-u godinu dobio 183.000 kn za nove akcije (usvojena tri prijedloga i dodan jedan prijedlog na zahtjev Komunalnog redarstva o kojem Vijeće mjesnog odbora nije obaviješteno!


Između ostalog Prijedlog sa 9. Sjednice Vijeće gradske četvrti Novi Zagreb - zapad zapad sadrži i rečenicu u čl.4.- planirana sredstva za poslove i radove održavanja u Mjesnim odborima na području Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad u ukupnom iznosu 21.836,885.00 kn, raspoređuje se SUKLADNO PLANOVIMA Malih komunalnih akcija !!!!!


Kako je odlukom Grada Mjesni odbor PRIMARNO nadležan za provedbu programa na svom području ja kao vijećnica ne želim podržati predloženi financijski plan te želim to raspraviti sa građanima.


Pravilima Mjesnog odbora i poslovnicima o radu Vijeća Mjesnih odbora određeno je da je rad Vijeća JAVAN.Npr.
Mjesni odbor Čehi broji 918 stanovnika i odobreno im je 1 300 000 kn za Male komunalne akcije.

S obzirom na neravnomjernu raspodjelu koja je sve samo ne sukladna i s obzirom da je financijski plan za 2018.-u godinu donesen izvan znanja članova Mijsnog odbora Siget , a traži se od Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb - zapad da se hitno podrži najkasnije do 15.veljače 2018.godine, sazivam sastanak s građanima 12. veljače 2018.godine u prostorijama Mjesnog odbora Siget, Radmanovačka 39 s početkom u 18 sati, kako bi se informirali o postojećem stanju .

Građani , zainteresirani predstavnici pravnih osoba i izvjestitelji sredstva javnog priopćavanja imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća.

Stoga ću na sastanak sa građanima pozvati i nekog iz medija i Gradske samouprave.

Nema komentara:

Objavi komentar