.

srijeda, 30. studenoga 2016.

Kako od čistoga radimo veresiju

Sveta Klara - Ovih dana smo posjetili Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Klara, čiji članovi sa nevjericom i strahom promatraju izgradnju pridodanog dijela spremišta, njihovog Vatrogasnog doma koji financira Gradska četvrt Novi Zagreb / zapad. 

Kako doznajemo, u početku, sve je započelo veseljem, kako Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Sveta Klara, njegovih članova ali i mještana ovog najnapučenijeg novozagrebačkog naselja (naselje SV. Klara broji oko 18.000 stanovnika), te vijećnika  Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb / zapad. Donesena je odluka na koju se čekalo dugi niz godina, sredstva su osigurana i napokon se moglo započeti sa izgradnjom ... No....Božidar Karlović, predsjednik
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Klara
- Večeras smo održali Sastanak - Upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Klara povodom radova koji se izvode na pridodanom dijelu našeg spremišta vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Klara.

Trenutno su "zapeli" radovi, naime izvođač radova, koji je usmeno obećao  kako će do ponedjeljka (21. studenoga 2016. godine) međutim nije nego je samo postavio armaturu, (bez "vezanja" na stari dio spremišta, uslijed čega može doći do "secanja" i radvajanja ova dva objekta - bazrazložno). NO, nije problem u tome, naime mnogo veči problem je što izvođač radova odstupa većim djelom od  zadanih natječajem  "Troškovnika". Napr. mi smo odustali od izgradnje stepenica, izgradnje podesta, ugradnju PVC vrata sa one strane iz razloga toga što je povoljnije da se uradi neki drugi radovi. Naime u ovom Troškovniku radova, nije bilo predviđeno da se postavi ista lamperija na strop (kao u ovom "starom" dijelu), već samo postavljanje lamperije pod krov sa vanjske strane. Mi bi naravno htjeli, ako se produžuje ova dvorana (što je bio i osnovni cilj ovih radova)  da ostane ista. Znači, ovdje dolaze potporni stupovi, ovaj dio (zid) se ruši , tako da imamo kompletnu dvoranu.

Isto tako, najveći problem nam ostaje, što izvođač radova, odbija srušiti donju betonsko armiranu ploču (deku). To je jedan od najvećih problema. Naime, on je doveo svoga "statičara" koji do duše po meni nije utvrdio pravo činjenično stanje, naime nije dao da se otkriju temelji - da se vidi ta statika cijele zgrade?! Nego je dotični zaključio kako bi to bilo najbolje srušiti... Vidite tu je planirana gradnja veriklanih i horizontalnih armirano betonskih nosača koji bi se povezali sa sirklažom i objedinilo taj objekt.

Nego, izvođač radova nama želi ostaviti donju ploču u stanju kojem je trenutno i iznad nje (znači 1,30 m) bi on sad radio novu betonsko armiranu ploču, a to bi ostalo od 1,30 zrakoprazan prostor koji nikome ne koristi. /Kako smo vidjeli danas 30. studeni 2016. godine, izvođač radova je izradio armirano betonsku ploču iznad "stare ploče"/ Dakle ovakva situacija sa tim zrakopraznim prostorom zaista nikome ne koristi, nit nama  ako bi htjeli u budućnosti taj prostor urediti u lokal, jer će visina i dalje biti 2,20 metara - što je doista suludo!

"Klikni" fotografiju,
kako bi je uvećao.
Dolje u tom lokalu još građevinski ide, armirano betonska ploča, glazura i postavljaju se keramičke pločice, znači tu se ukupna visina još smanjuje ispod 2,20 metara, dok nam nakon ovih radova ostaje 1,30 m prostora koji nije iskoristiv zbog stava i radova izvođača radova. Znači ako se htjelo uraditi da ovaj prostor bude u funkciji onda je trebalo ići po prvom Troškovniku.

Sada Izvođač radova izbjegava da to uradi po tom prvom Troškovniku radova. 
Bio je ovdje g. Miro Vuković, nadzorni, bi je i čovjek koji je zadužen za Lokalnu samopravu isto tako g. Jadranko Barišić i  oni se drže tog njegovog statičara, koj tvrdi -  Ako bi se srušila "stara" donja armirano betonska ploča, kako bi se tu onda zidovi "razišli". Ovo ono, nememo pojma !? 

Tada sam ja pokrenuo medije, (krećemo od vas!) pa ćemo i dalje, da se to jednostavno poprati medijima, da li se može na način, koji su predvidjeli također sudionici natječaja za ove radove , tvrtka MDK d.o.o. iz Krapinskih toplica. Dakle da se uradi, horizontalni i vertikalni nosači i da se poveže gore sa serklažom i to bi onda bilo sigurno.

Ovako su izvođači radova išli samo na tu armirano betonsku ploču. 

Rok za izradu svih radova i da sve puste u punu fukciju, da steve pod krov, iznosi 90 dana, pod nazorom g. Miri Vuković, a sada  da li će to tako biti mi ne znamo!?

Ovih dana sam zvao izvođača g. Karla da dođe na večeranji sastanak, kako bi nam rekao, da sve ove radove koje neće izvršiti, da li postoji mogućnost kompenzacije? Znači da se uradi glazura, što je predviđeno u Troškovniku i ožbuka iznutra i izvana. Oni su sada ovo slupali (termo fasadu). Ostatci fasade vise, stiropol, stvarno ružno izgleda....

Čujte, ako je nešto predviđeno Troškovnikom, mi nismo krivi ako je on išao ispod njihove cijene za nekakvih 1. 800 kuna... Mišljenja sam kao i naši članovi Dobrovoljnog vatrogasnoga društava Sv. Klara, kako to nije u redu . Mislim kako se trebaju uraditi kvalitetno i na vrijem svi radovi koji su predviđeni ovim Troškovnikom.

Da li je netko nešto uradio (novi Troškovnik?!) mimo nas, a da to mi ne znamo? Mimo ovoga Troškovnika koji smo mi zatražili sredstva od Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb / zapad, po kojem nam je i odobreno prvotno 162. tisuće kuna. Međutim, oni su ovo sveli na nekakvih 120. tisuća i tako je sadašnji izvođač radova dobio natječaj jer je išao 1.780 kuna ispod cijene tvrtke MDK d.o.o., koja je izradili Troškovnik.

Tada je meni, sadašnji izvođač radova kazao, kako su nama Troškovnik radili "seoski zidari", što me razljutilo, te sam reagirao i rekao : "Nije točno. Troškovnik je izradila tvrtka MDK koje ima stalno zaposlena 3. građevinska inženjera. Mišljenja sam kako je ta tvrtka kvalificirana za izradu kvalitetnih Troškovnika radova.

Očito ovdje oko ovih radova ima još nešto što nama nije poznato, no to je očito jer se ovdje ne želi odraditi sve ono što je Troškovnikom predviđeno.

- Da li je to moguće?

- A, gledajte ....Izgleda da je moguće. Ne znam. Vidjeti ćemo. Mi smo odlučili , članovi našeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva,  ako neće poštivati Troškovnik mi ćemo iči dalje u medije....  Mi druge mogućnosti nemamo. Što će nam prostorija koja neće biti u funkciji? izvođači radova su čak u jednom trenutku htjeli napustiti radove .... Iz tog razloga smo pristali na njegove uvjete, ali smo rekli da ćemo mi ovu donju deku srušiti. Postoji mogućnost da se to naknadno uradi, ali jasno treba otkriti jedan m², kako bi se moglo ući unutra, da može čovjek koji ima dijamantno rezenje to uraditi. No to bi sve trebalo uraditi puno prije nego što on započne žbukati prostorije.

- Zašto ste pristali na ovoga izvođača radova?

- Gledajte, mi nismo imali druge mogućnosti. Gradska četvrt vas prisiljava da uzmete izvođača radova, koji je prošao na - Javnoj nabavi. Mi nismo imali mogućnost da mi biramo izvođača radova.

- A, sada kada izvođač radova neće ?

- Izvođač radova je nedugo rekao kako će sve uraditi po Troškovniku, ali kada sam ja upitao - Što to znači naknadno? I pozvao sam ga ovdje da dođe na sastanak Upravnog odbora, da kaže koji su to radovi, koji bi se kompenzirali (nekih 5 - stavki) koje smo  mi ovdje naveli, da se neće izvoditi. Znači niti su čistili šutu, koja je ostala nakon rušenja (to smo mi uradili, odvezli smo 6 duplih prikolica  te šute na deponij), niti će rušiti postojeće stepenice, niti će izvoditi - podest,  Niti će ugrađivati PVC vrata. Niti će rušiti "prvu" betonsko armiranu ploču dole....  Niti će rušiti pregradne zidove... To nešto znači, mislim kako su ti novci ogromni, koji bi se trebali preraspodjeliti, ako je nekakve pravde, razumijete?

Ja ne znam, neću prejudicirati ali sumnjam u vjerodostojnost jer izvođač radova sada, već kalkulira i izbjegava... On meni kaže u prošli ponedjeljak kada sam ga nazvao - Mi ćemo vam uglavnom staviti pod krov... Tada sam ga upitao - Što to znači "staviti pod krov?" Pa vi morate urediti sve što je navedeno u Troškovniku, zar ne ? Vi trebate ožbukati i iznutra i izvana, jer je to navedeno između i ostalih radova, zar ne? Onda se on nešto "izmotava", pa kaže kako bude  i to sve ...... biti ćete zadovoljni! Ali čujte, ništa na pismeno. Ja sam ga dva puta tražio da mi donese taj Troškovnik po kojem on radi. Tko ga je uradio? Kada ?  I on je meni rekao kako će ga donijeti, međutim dva puta je došao bez njega. Krije ga kao - zmija noge! Uglavnom, mi smo tražili da vidimo po kojem Troškovniku on radi. Do sada nismo uspjeli saznati.

Na žalost nigdje na gradilištu nismo uočili  istaknutu tablu sa svim potrebnim podacima, koji su predviđaju pozitivni zakoni Republike Hrvatske Nema komentara:

Objavi komentar