petak, 2. lipnja 2017.

Krenimo sa natječajima

Novi Zagreb -  Prije nego krenemo sa konkretnim natječajem, željela bih nastaviti kroz par rečenica kako se natječaji „raspisuju“…

Sve zemlje EU zajedno sa tijelima određene zemlje provode strategije EU uglavnom kroz pet investicijskih fondova. Svaki fond je „zadužen“ za određeno područje da ga razvija kroz projekte koji se tada financiraju kroz određeni fond u skladu sa područjem za koji je fond predodređen.

Ti fondovi su poznati pod nazivom „Strukturni i investicijski fondovi“ te su podijeljeni i zaduženi za provedbu određenog područja razvoja:

  •  Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – regionalni i urbani razvoj
  •  Europski socijalni fond (ESF) – socijalna uključenost i dobro upravljanje
  •  Kohezijski fond (KF) – gospodarska konvergencija manje razvijenih regija
  •  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)
  •  Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)


Svaka zemlja članica predlaže Europskoj komisiji određeni operativni program koji kada se usvoji od strane Europske komisije, putem njega zemlja članica, raspisuje određeni natječaj (poziv) koji dozvoljava alokaciju bespovratnih sredstava ali sa ciljem ostvarenja razvoja određenog fonda.

Možda najbolje uvođenje u prijave projekta je kroz konkretne natječaje te za početak bih da prođemo ukratko kroz jedan novo otvoren i nadasve zanimljiv natječaj.

U RH postoji internetska stranica http://www.strukturnifondovi.hr/ koja je zadužena za objavljivanje svih natječaja iz područja Strukturnih i investicijskih fondova. Na stranici se mogu pronaći sve informacije o aktualnim natječajima, važni dokumenti EU, objave budućih natječaja te važne vijesti i informacije koje se vežu uz programe i projekte.

Prije nekoliko dana otvoren je natječaj u sklopu Strukturnih fondova pod nazivom „Umjetnost i kultura 54+“. Sada se malo vratimo na uvodni dio. Natječaj je vezan uz Europski socijalni fond, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ ili kako je poznat pod kraticom OPULJP. To je program (dokument) koji je Europska komisija usvojila te dozvolila alokaciju sredstava RH da raspisuje pozive koji se dotiču zapošljavanja i socijalnog povezivanja unutar zajednice.

Na stranici pod rubrikom pregled natječaja možete pronaći naziv natječaja te nakon odabira otvaraju se odgovarajuće informacije te sva dokumentacija koja je potrebna da vas uvede u prijavu i postupke o čemu je natječaj, postupak prijave ali i provedbe (razdoblje kada su sredstva odobrena te se provode aktivnosti).

Uglavnom za svaki natječaj organiziraju se informativne radionice koje dodatno olakšavaju sami postupak prijave te Vam predočuju korisne informacije i moguće pogreške kod same prijave ali i provedbe.

Najbolje za informiranje o samome natječaju, je pročitati tzv. „Upute za prijavitelje“. Unutar njih se nalaze sve informacije o natječaju, tko se može prijaviti, zakoni kojih se treba pridržavati, strateške smjernice,  kako se prijaviti, do kada se može prijaviti, postupci prijave, ugovaranja i dr.

Na ovome konkretnome natječaju „Umjetnost i kultura 54+“, razvijen je natječaj koji se veže za poboljšanje kvalitete življenja starije populacije RH, konkretno starijih od 54 godine. Unutar uputa postoji obrazloženje za što se konkretno natječaj veže te koji su ciljevi samoga natječaja.

Važan  dio kod razmišljanja o samoj prijavi na bilo koji natječaj je ukoliko Vam je interesantan, pronaći dio pod nazivom “Prihvatljivi prijavitelji“, jer svaki natječaj dozvoljava prijavu samo određenim prijaviteljima. Postoji i uvjetovani partneri iako ponekad nisu dozvoljena partnerstava no kada su dozvoljena, partnerstvu je cilj da Vaš projektni prijedlog dobije jačinu, dodatnu dimenziju tj. da iz provedbe projekta nastane korisna sinergija uključenih dionika i za vas (organizaciju) ali i za partnera te u konačnici zajednicu.
Na konkretnome primjeru, na predočeni Poziv „Umjetnost i kultura 54+“, mogu se javiti:

  • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada te zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost
  • ustanova u kulturi
  • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Postoje i druga pravila što mora konkretno imati prijavitelj za samu prijavu a to je vezano za pravnu osobnost te određene usklađenosti sa nacionalnim zakonodavstvom (biti registriran za obavljanje djelatnosti, plaćene sve obveze i dr.). Najbolje je detaljno proučiti uvjete prihvatljivosti te sami sebe provjeriti.

Nakon što utvrdite da ste odgovarajući prijavitelj, pregledavaju se prihvatljive aktivnosti, tj. ono za što će Vam se  dozvoliti financiranje. Uz dodatne, obvezujuće aktivnosti (što je vođenje projekta, vidljivost), na konkretnome primjeru, prihvatljive su aktivnosti umjetničkog i kulturnog sadržaja namijenjenih osobama starijim od 54 godine. Uglavnom kroz Poziv, postave se primjeri aktivnosti koje se mogu provoditi ali se dozvoljavaju i one koje nisu navedene ali su povezane sa glavnim ciljem Poziva. Unutar predočenog Poziva navedene su slijedeće aktivnosti koje se mogu provoditi: organizacija i provedba umjetničkih radionica, umjetničkih kampova, realizacija kulturnih događanja (predstava, koncerata, izložaba, festivala itd.), predavanja/tribine iz različitih područja kulture i umjetnosti, organizacija posjeta pripadnika ciljne skupine kulturnim događanjima, itd.

Svaka aktivnost koju planirate provoditi, veže na sebe naravno troškove. Isto kao što su definirani uvjeti tko se ne/može prijaviti, tako su definirani i troškovi koji su dozvoljeni. S obzirom da su jasno definirani i da podliježu zakonodavstvu, potrebno ih je detaljno proučiti (u sklopu Uputa za prijavitelje, uvijek postoji detaljan opis prihvatljivih izdataka).

Nakon što ste definirali te „složili“ svoju ideju koja odgovara samome natječaju, djelomično možete krenuti na ispunjavanje prijavnih obrazaca. U sklopu prijavnih obrazaca, postoje „pitanja“ na koja morate odgovoriti i koja Vas vode da Vaša prijava bude prihvatljiva. Najbolje je postaviti tim ljudi i konkretno se dogovarati što će se provoditi i postaviti se u tome vremenu kao da se projekt stvarno provodi. Tada se dobije najbolji uvid što će se dešavati i da li je to realno moguće izvesti, te ako nije mijenjati svoje aktivnosti i planirane rezultate. Zato se ponekad projekt dosta dugo razrađuje jer kako se nastoje povezati aktivnosti, osobe, rezultati, uvide se greške te je potrebno se vračati kroz prijavne obrasce i vršiti korekciju predočenih aktivnosti ali pazeći da ne zakasnite jer svaki natječaj ima svoj jasan rok do kada se možete prijaviti.

Nadam se da sam Vam barem malo približila početni postupak prijave te možda ste došli na ideju da realizirate neke davno postavljene ideje. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o predočenim postupcima prijava ili spomenutog natječaja, slobodno me kontaktirajte.

Lijepi pozdrav,
Matilda