.

nedjelja, 6. ožujka 2016.

Naselje Sloboština

SloboštinaNaselje Sloboština nalazi se na južnoj obrubnici grada Zagreba, dio je Vijeća gradske četrvrti Novi Zagreb / istok, podružnica Otok. Sa naseljem Dugave čini jednu cjelinu. Ukupna površina stambenih zona iznosi 20,6 ha sa 2140 stanova ili oko 6000 stanovnika.Prosječna visina stambenih zgrada je 6 katova i varira od 3 kata do maksimalne visine zgrada u centru 10 katova. Jedinstvo prostora očituje se u višefunkcionalnoj namjeni prostora za stanovanje, zajedničke funkcije, privredne djelatnosti, slobodne aktivnosti i za funkcije komuniciranja u naselju i u prostorno funkcionalnoj cjelini s naseljem Dugave u okviru prostora južne obrubnice grada Zagreba. Cjelina prostora očituje se u međusobnom korištenju prostora i sadržaja kao kontaktnim prostorima centra, gradskog parka i dr.

Uz Sloboštinu ukupno je 11 naselja s 81.302 stanovnika, ili 70% ukupnog broja stanovnika Novog Zagreba. Naziv Novi zagreb službeno je utemeljen 1.siječnja.1975. godine kao jedna od općina grada Zagreba umjesto općine Remetinec. Struktura naselja Sloboština i Dugave smještena je uz izvornu strukturu starosjedilačkih naselja Hrelić i Otok. Ove zajednice različitih socio - ekonomskih struktura veže korištenje duhovnih, kulturnih i športskih objekata, te im je sudbina kraja zajednički interes. Rastom grada nova naselja južnog Zagreba iz druge modernizacije grada, dospjela su na periferiju. Građena su u relativno kratkom vremenskom razdoblju 60-tih do 80-tih godina. Sloboština je građena od 1979 do 1984. Kriza rasta stvara i krizu identiteta. Sloboštine su naziv za zemljište koje nije u vlasništvu crkve. Nazive naseljima predložio je 70-tih arhitekt Ivan Zemljak. Naselja su dobila naziv SPAVAONICE, a njihovi autori označeni su kao funkcionalisti. U čvrstim granicama betonskog okvira i alejnog drvoreda život je dinamičan i u stalnim promjenama, onim društvenim, u obitelji i susjedstvu.

Prostor namjenjen izgradnji naselja Sloboština karakterizira identična slika pejzaža kao i u slučaju Dugava, tj. ovdje se radi o tipičnom ravničarsko-poljoprivrednom prigradskom pejzažu označenom pučki kao turopoljski kraj.

Ovaj kraj sadrži sljedeće vrste drveća:

- drvoredne poteze jablana - bagram - lipu - divlji kesten - razne vrste topola

  • Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo „Braća Radić“ (HKUD „Braća Radić“), 
  • Krug za duhovnu pomoć, 
  • Pjevačko društvo Novi Zagreb (Pjevačko društvo), 
  • Podružnica umirovljenika Sloboština (Podružnica umirovljenika), 
  • Udruga Narodne zaštite 
  • Zavičajni klub prijatelja otoka Mljeta
Zagreb, Ulica Vladimira Varićaka 11;telefon: 664 13 94
e-pošta: mo_slobostina@zagreb.hr


Članovi Vijeća Mjesnog odbora dežuraju u prostoru mjesne samouprave, četvrtkom od 16:30 do 19:30.

Korišteni tekstovi