srijeda, 21. ožujka 2018.

Potreba za kretanjem

SigetČovjek - antropološko biće, posjeduje biološke porive od svojeg rođenja: "Unutarnje" potrebe za kretanjem, potreba za igrom, borbom i estetskim doživljajem. 

Npr. nitko novorođenčetu ne kaže "kreći se". Dijete se počinje kretati puzanjima, kotrljanjima, zatim četveronoške, sve dok se polako ne osovi na još uvijek nesigurne nožice, pa zatim prohoda, potrči...

Isto tako, djeci i mladeži nitko ne treba govoriti da se igraju (pa i odraslima), već to rade instinktivno, uz pomoć genetskih pokretača... U slučaju ove ili one ugroze, jedinka se bori ili bježi. A emocionalnu ispunjenost, čovjek doživljava glazbom, likovnom ili nekom drugom estetskom aktivnošću.

Ne upuštajući se u historiografske, povijesne korjene i razvoj tzv. kretnih (kinezioloških) struktura, mada će i o tome biti riječi u pojedinim kolumnama "Sportskog obzora", možemo ustvrditi da se današnje društvene zajednice, 

Planetarno govoreći, susreću sa velikim brojem tzv. suvremenih anomalija i bolesti: Prekomjerna tjelesna težina uslijed nagomilanoga potkožnog masnog tkiva - sala, smanjeni tonus i funkcija mišićno - zglobnog sustava, problemi sa srčano - žilnim, disajnim, probavnih sustavom, te žlijezdama sa unutarnjim, lučenjem (povišeni krvni pritisak, dijabetes...). 

Uz kontinuirano "trčanje" za zaradom - " imetkom ", "društvenim statusom" "prestižom" - javljaju se prekomjerna mentalna opterećenja i stresovi, a od tuda i neuroze, nekontrolirani agresivni porivi i na kraju - nasilne komponente u interakciji sa okolinom... 

Sve naprijed pobrojeno je nažalost "ovdje i sada" ! 

Zato se ovdje i sada trebamo zapitati: Kako preventivno, uspješno održati svoje dobro zdravstveno stanje u "tjelesnom", mentalnom i duhovnom smislu ? 

Trebamo osvijestiti sredstva i metode Kineziološke preventive.  

Dakle, preventive dobrog sveukupnog zdravlja, uz primjenu najrazličitijih programiranih, doziranih i stručno-znanstveno vođenih procesa "tjelovježbe" - kinezioloških procesa (Dr. Mraković: "Uvod u sistematsku kineziologiju", 1992.g.: "Kineziologija je znanost o kretanju. U prenesenom smislu, kineziologija je znanost koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vježbanja i posljedice tih procesa na ljudski organizam"). 

Naime, postoje i nekineziološka, segmentarna, štetna kretanja (i statičke pozicije tijela) za čovjeka, a koja su npr. u funkciji jednog dijela proizvodnih procesa, radnog mjesta... U tome svemu, kineziološke kretnje , vježbanje, postaje bitna osnova stjecanja, održavanja i unaprijeđivanja osobnih karakteristika u funkcioniranju ljudskog organizma.
 
Iz prednjeg dijela teksta ove kolumne, možete iščitati: Zašto početi, nastaviti ili ustrajati u "tjelovježbi". 

Bez obzira koji oblik "tjelovježbenog" procesa odabrali, on mora biti adekvatno stručno/kineziološki vođen. Bilo da je riječ o edukaciji, rekreaciji, sportskim natjecanjima ili nekim posebnim utilitetima (primjenama). Zato, prema osobnim potrebama, potrebama vašeg djeteta, odaberite "tjelovježbeni" proces uz konzultaciju sa kineziologom (ne sa sportskim trenerima), koji će vas uputiti u, za vas najoptimalniju kineziološku aktivnost.

U slijedećem nastavku slijedi odgovor na pitanje - Kako vježbati, osnovni principi kineziološkog procesa.


Nemojte biti (samo) navijači, nego aktivni sudionici "tjelovježbe" !

Nema komentara:

Objavi komentar