ponedjeljak, 13. studenoga 2017.

Nova akcija, Udruge građana Siget

SigetUdruga građana Siget ponovno kreće u akciju ... privatni investitor ne želi odustati od izgradnje trgovačkog centra, a kako čujemo ni od hotela od 8 katova.

Tražimo da se ispita odgovornost osobe u katastru koja dozvolila protuzakonitu uknjižbu i parcelizaciju na čestici koja je još uvijek u privatnom vlasništvu i na kojoj se vodi sudski spor već 12 godina.


Izvijstila:

Gordana Pasanec