ponedjeljak, 14. studenoga 2016.

Odgovornost hoda korak uz korak sa sposobnošću i moći

Lučko - Kako ste već imali  priliku vidjeti, pokrenuli smo suradnju sa svim našim osnovnim i srednjim školama na području Novog Zagreba.

Polako obilazimo škole, želeći pokazati široj javnosti, kako naše škole nisu "otok" sam za sebe, već su duboko "utopljene" u društveni, kulturni, sportski  ali i obrazovni život svakog našeg naselje. U početku pišemo tek o osnovnim stvarima svake škole - kako bi se upoznali. Naime, kako smo do sada prijetili, svaka od naših škola ima svoju dušu, ima "ono nešto" što je čini posebno. Sve škole, kroz svoje  redovite programe (Nacionalni okvirni kurikulum) promiču a kroz dodatne aktivnosti potenciraju  poneku ili više društvenih vrijednosti npr. ekologiju, očuvanje tradiciju, solidarnost, humanitarni rad, itd...

Naravno, kako je ovo samo početak naše suradnje. Kroz slijedeće posjete i tekstove, pratiti ćemo aktivno rad svake škole. 

Naime, kroz dosadašnje posjete, uvjerili smo se kako naši učitelji i nastavnici, samozatejno i uporno svakodnevno ulažu veliku energiju, kako u obrazovanje, ali isto tako u vannastavne aktivnosti, radilo se tu o pripremi nove predstave,  organiziranju humaniterne akcije, uvježbavanju školskog pjevačkoga zbora ili pak o ličenju učionica ...

Moramo priznati, kako su naše škole neopravdano zapostavljene u prezentaciju svog rada i djelovanja u javnom životu. Ovom zaista kvalitetnom suradnjom, (ovdje želimo istaknuti ravnatelje, koji nam bezrezervno pružaju podršku i potiču daljinu suradnju) pokušati ćemo ispraviti tu pogrešku. Pokušati ćemo našu Novozagrebačku javnosti  upoznati sa aktivnostima, naših škola, koje ponekada svojom kreacijom, idejom, brojnošću sudionika, ali i podrškom roditelja, graniče sa malim čudima.

Ovih dana smo posjetili Osnovnu školu Lučko, te zamolili ravnatelja Mr. sc. Pavo Šimović, velikog zaljubljenika "svoje škole" da nam ukratko kaže ponešto o prošlosti, sadašnjosti, ove zaista složne i ostvarenim dosadašnjim rezultatima bogate škole.

Mr. sc. Pavo Šimović, ravnatelj
Osnovne Škole Lučko
- Osnovno školstvo na području Stupnika - Lučkog ima dugu tradiciju. Organizirana nastava započela je davne 1857. godine zalaganjem župnika Sačića. Konjušnica austrougarske vojske preuređena je u učionicu. Prvi učitelj je bio Đuro Oljevac, a prvi upravitelj spomenuti župnik Sačić.


Prva školska zgrada sagrađena je 1893. godine. Postojeća školska zgrada sagrađena je 1964., a dograđena 1998. godine. Uz matičnu školu imamo i dvije područne škole u Stupniku (1957.) i Ježdovcu (1958.).

Škola  danas ima 722 učenika raspoređenih u 34 razredna odjela. U nastavnom procesu je uključeno 48 nastavnika kojima podršku pruža 3 stručnih suradnika te 15 djelatnika administrativno-tehničkog osoblja.

Oslanjajući se na Nacionalni okvirni kurukulum u našem školskom kurikulumu poseban naglasak stavljamo na identitet i solidarnost kao njegove bitne odrednice.

U vrijeme globalnih procesa i krize identiteta smatramo izuzetno važnim njegovati i čuvati vlastiti nacionalni, vjerski i kulturni identitet. Ta nastojanja poglavito ostvarujemo kroz projekte Stupovi domovine, Božićno zajedništvo, Večeri dječjeg folklora i Dane otvorenih vrata škole. Posebnu pozornost poklanjamo zadnjem danu te  kreativnom i sadržajnom ispraćaju učenika osmih razreda.

Realizirajući desetak humanitarnih akcija godišnje njegujemo kulturu solidarnosti i zajedništva. Također veliki naglasak stavljamo na ekološki odgoj te kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena kroz programe Vikendom u dvorane i Univerzalna  sportska škola.