petak, 9. lipnja 2017.

Podružnice umirovljenika se pridružile u humanitarnoj akciji - Za Stančić

Novi Zagreb - U četvrtak su se Podružnica umirovljenika Lučko / Ježdovec i Podružnica umirovljenika Kajzerica pridružile humanitarnoj akciji - Za Stančić, koju organizira Udruga Blue Knihts Croatia II.


Sukladno odredbama Statuta i humanitarnim načelima kojima se vode članovi mađunarodnog moto kluba policajaca, tijekom svog postojanja, Udruga nešto duže od dvanaest godina provodi različite humanitarne akcije u cilju unapređenja života osoba sa invaliditetom, nezbrinute djece, kao i pomoć preminulima članovima moto kluba. U proteklim godina Udruga svojim radom aktivno  sudjeluje i organizira raznolike humanitarne akcije, među kojima bih istaknuo donaciju igračaka i didaktičke opreme Domu za nezbrinutu djecu "Caritas" u naselju Brezovica, Dječjem selu Lekenik, Centru za rehabilitaciju Zagreb, Domu Crvenog Križa Remetinec, Osnovnoj Školi Saborsko, Osnovna Škola Plaški - donacija informatičke opreme, dom za djecu sa poremećajima u ponašanju "Braća Mažuranić", Udrugu roditelja skrbnika i prijatelja osoba sa intelektualnim poteškoćama "Rotor" Zagreb, Udrugu "Svjetionik života" Zagreb, donaciju za štićenika "Doma za djecu Stančić", Dugo Selo, donaciju igračaka, obuće , prehrambenih artikala i školskog pribora Domu za djecu "Vladimir Nazor" u Karlovcu i Kući sv. Josip za nezbrinutu djecu u Hrvatskom Leskovcu i mnoge druge humanitarne akcije. Pored navedenog organizirali smo i mnoge manje donacije obiteljima slabijeg imovinskog stanja.

Udruga je nakon godina djelovanja krajem 2016. godine dobila nagradu  Grada Zagreba, za svoj dugogodišnji humanitarni rad.Centar za rehabilitaciju Stančić je ustanova socijalne skrbi pod neposrednom ingerencijom Ministarstva socijalne politike i mladih. Naše usluge u sklopu stalnog, tjednog i privremenog smještaja, te poludnevnog i dnevnog boravka trenutno koriste 344 osobe s intelektualnim teškoćama. Sukladno procesu transformacije i deinstitucionalizacije, Centar Stančić ustrojava novi sustav socijalnih usluga za sve osobe s intelektualnim teškoćama koje uključuju pružanje socijalnih usluga u sjedištu ustanove i pružanje socijalnih usluga u zajednici s krajnjim ciljem povećanja socijalne uključenosti svih osoba s invaliditetom. Pored usluga koje pružamo osobama s intelektualnim teškoćama, paletu socijalnih usluga planiramo dodatno proširiti kako bi u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljili potrebe građana u našem neposrednom okruženju. Osim u sjedištu ustanove, svoje usluge pružamo u dislociranoj Prvoj službi stanovanja, te u Dnevnim centrima Dugo Selo i Vrbovec.


Moramo priznati kako nam je drago, da se i naši umirovljenici (bez obzira na svoja skromna primanja) uključuju u ovakve humanitarne akcije.Ana Gregurek, voditeljica Humanitarne sekcije
Podružnice umirovljenika Lučko / Ježdovec
- Moram priznati, kako nam je drago što smo upoznali još jednu predivnu udrugu koja veliki dio svojeg djelovanja usmjerava u humanitarnom smjeru pomoći, kako raznolikim organizacijama, ali isto tako i pojedincima.

Moram priznati, kako sam do informacija za ovu humanitarnu - svake hvale vrijednu - akciju došla preko portala Rotor. U početku smo bili malo zatečeni, jer nam je ovo prva humanitarna akcija (većeg razmjera) u kojoj smo se pridružili Udruzi policajaca Blue Knihts Croatia II. Izuzetna nam je čast  surađivati sa ovom udrugom koja je nadaleko poznata po svom dugom dosadašnjem humanitarnom radu.
Za ovu akciju smo pripremili - hodlicu za djecu- uz pomoć naših članova. Sigurna sam kako ćemo nastaviti ovu, na obostrano zadovoljstvo humanitarnu suradnju, gdje ćemo u budućim akcijama zasigurno biti snažniji.Bisreka Petrović, predsjednica Podružnice
umirovljenika Lučko / Ježdovec
- Moram priznati kako sam iznimno ponosna na naše članova , a posebno na članove naše - humanitarne sekcije.
Naime,  ovo pridruživanje i sudjelovanje u zaista humanoj akciji koju su organizirali članovi udruge Blue Knihts Croatia II, pokazuje kako i mi umirovljenici (kojima je i samima ponekada potrebna pomoć) imamo razvijenu empatiju i želju za pomoć drugima, kada je pomoć potrebna.
Do sada smo i mi kroz svoj rad i djelovanje pomagali samo našim članovima, no ovom suradnjom  započinjemo jedno  šire , snažniji i moćniji  rad naše humanitarne sekcije, koja će uvijek biti aktivni članovi humanitarnih akcija koje organizira Udruga Blue Knihts Croatia II.Ivan  Vladisavljević, predsjednik Udruge
Blue Knihts Croatia II
- Htio bih u ime naše Udruge Blue Knihts Croatia II, ali i u ime Centra za rehabilitaciju Stančić zahvaliti svim članovima Podružnice umirovljenika Lučko / Ježdovec, a posebno članovima Humanitarne sekcije, na ovoj zaista lijepoj donaciji, koja će zasigurno pomoći mnogim štićenicima Centra za rehabilitaciju Stančić.

Moram istaknuti kako smo bili doista ugodno iznanađeni primivši vijest kako su se  u našu akciju uključile i pridružile dvije Podružnice umirovljenika, sa ovog našeg područja Novog Zagreba. No, u daljenjem kontaktu, naša radost je postala još veća, saznanjem kako će ove Podružnice nastaviti i dalje ovu našu humanitarnu suradnju.

Komentirali smo međusobno , kako - eto, umirovljenici, kroz svoje bogato životno iskustvo znaju i žele pomoći potrebitima, iako možda pojedinim i njihovim članovima, bude ponekad potrebna pomoć. Ovim pridruživanjem Podružnica umirovljenika Lučko / Ježdovec i Kajzerica i mi postajemo moćniji, ali zasigurno i snažnije motivirani da nastavimo i u buduće sa našim raznolikim humanitarnim radom, sa kojima smo započeli na samom početku djelovanja naše Udruge 2005 godine.Marija Šaranja, predsjednica
Podružnice umirovljenika Kajzerica
- Prije svega drago nam je da možemo sudjelovati u ovako lijepoj humanitarnoj akciji u kojoj želimo zaista od srca pomoći štićenicima Centra za rehabilitaciju Stančić.
Kada smo pročitali na portalu Rotor, da udruga Blue Knihts Croatia II, organizira humanitarnu akciju - Za Stančić, odlučili smo se odmah uključiti u akciju, no ne samo to. 
Naime, složno smo se dogovorili među našim članovima, kako ćemo razviti i suradnju sa Udrugom  Blue Knihts Croatia II i biti aktivni sudionici i budućih humanitarnih akcija.
Ovoga puta, ograničeni malo vremenom prikupili smo  i donirali   pelena za odrasle, no u budućim akcijama ćemo prema svojim mogućnostima sudjelovati i snažnije.