srijeda, 30. studenoga 2016.

Kako od čistoga radimo veresiju

Sveta Klara - Ovih dana smo posjetili Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveta Klara, čiji članovi sa nevjericom i strahom promatraju izgradnju pridodanog dijela spremišta, njihovog Vatrogasnog doma koji financira Gradska četvrt Novi Zagreb / zapad. 

Kako doznajemo, u početku, sve je započelo veseljem, kako Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Sveta Klara, njegovih članova ali i mještana ovog najnapučenijeg novozagrebačkog naselja (naselje SV. Klara broji oko 18.000 stanovnika), te vijećnika  Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb / zapad. Donesena je odluka na koju se čekalo dugi niz godina, sredstva su osigurana i napokon se moglo započeti sa izgradnjom ... No....Božidar Karlović, predsjednik
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Klara
- Večeras smo održali Sastanak - Upravnog odbora Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Klara povodom radova koji se izvode na pridodanom dijelu našeg spremišta vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sv. Klara.

Trenutno su "zapeli" radovi, naime izvođač radova, koji je usmeno obećao  kako će do ponedjeljka (21. studenoga 2016. godine) međutim nije nego je samo postavio armaturu, (bez "vezanja" na stari dio spremišta, uslijed čega može doći do "secanja" i radvajanja ova dva objekta - bazrazložno). NO, nije problem u tome, naime mnogo veči problem je što izvođač radova odstupa većim djelom od  zadanih natječajem  "Troškovnika". Napr. mi smo odustali od izgradnje stepenica, izgradnje podesta, ugradnju PVC vrata sa one strane iz razloga toga što je povoljnije da se uradi neki drugi radovi. Naime u ovom Troškovniku radova, nije bilo predviđeno da se postavi ista lamperija na strop (kao u ovom "starom" dijelu), već samo postavljanje lamperije pod krov sa vanjske strane. Mi bi naravno htjeli, ako se produžuje ova dvorana (što je bio i osnovni cilj ovih radova)  da ostane ista. Znači, ovdje dolaze potporni stupovi, ovaj dio (zid) se ruši , tako da imamo kompletnu dvoranu.

Isto tako, najveći problem nam ostaje, što izvođač radova, odbija srušiti donju betonsko armiranu ploču (deku). To je jedan od najvećih problema. Naime, on je doveo svoga "statičara" koji do duše po meni nije utvrdio pravo činjenično stanje, naime nije dao da se otkriju temelji - da se vidi ta statika cijele zgrade?! Nego je dotični zaključio kako bi to bilo najbolje srušiti... Vidite tu je planirana gradnja veriklanih i horizontalnih armirano betonskih nosača koji bi se povezali sa sirklažom i objedinilo taj objekt.

Nego, izvođač radova nama želi ostaviti donju ploču u stanju kojem je trenutno i iznad nje (znači 1,30 m) bi on sad radio novu betonsko armiranu ploču, a to bi ostalo od 1,30 zrakoprazan prostor koji nikome ne koristi. /Kako smo vidjeli danas 30. studeni 2016. godine, izvođač radova je izradio armirano betonsku ploču iznad "stare ploče"/ Dakle ovakva situacija sa tim zrakopraznim prostorom zaista nikome ne koristi, nit nama  ako bi htjeli u budućnosti taj prostor urediti u lokal, jer će visina i dalje biti 2,20 metara - što je doista suludo!

"Klikni" fotografiju,
kako bi je uvećao.
Dolje u tom lokalu još građevinski ide, armirano betonska ploča, glazura i postavljaju se keramičke pločice, znači tu se ukupna visina još smanjuje ispod 2,20 metara, dok nam nakon ovih radova ostaje 1,30 m prostora koji nije iskoristiv zbog stava i radova izvođača radova. Znači ako se htjelo uraditi da ovaj prostor bude u funkciji onda je trebalo ići po prvom Troškovniku.

Sada Izvođač radova izbjegava da to uradi po tom prvom Troškovniku radova. 
Bio je ovdje g. Miro Vuković, nadzorni, bi je i čovjek koji je zadužen za Lokalnu samopravu isto tako g. Jadranko Barišić i  oni se drže tog njegovog statičara, koj tvrdi -  Ako bi se srušila "stara" donja armirano betonska ploča, kako bi se tu onda zidovi "razišli". Ovo ono, nememo pojma !? 

Tada sam ja pokrenuo medije, (krećemo od vas!) pa ćemo i dalje, da se to jednostavno poprati medijima, da li se može na način, koji su predvidjeli također sudionici natječaja za ove radove , tvrtka MDK d.o.o. iz Krapinskih toplica. Dakle da se uradi, horizontalni i vertikalni nosači i da se poveže gore sa serklažom i to bi onda bilo sigurno.

Ovako su izvođači radova išli samo na tu armirano betonsku ploču. 

Rok za izradu svih radova i da sve puste u punu fukciju, da steve pod krov, iznosi 90 dana, pod nazorom g. Miri Vuković, a sada  da li će to tako biti mi ne znamo!?

Ovih dana sam zvao izvođača g. Karla da dođe na večeranji sastanak, kako bi nam rekao, da sve ove radove koje neće izvršiti, da li postoji mogućnost kompenzacije? Znači da se uradi glazura, što je predviđeno u Troškovniku i ožbuka iznutra i izvana. Oni su sada ovo slupali (termo fasadu). Ostatci fasade vise, stiropol, stvarno ružno izgleda....

Čujte, ako je nešto predviđeno Troškovnikom, mi nismo krivi ako je on išao ispod njihove cijene za nekakvih 1. 800 kuna... Mišljenja sam kao i naši članovi Dobrovoljnog vatrogasnoga društava Sv. Klara, kako to nije u redu . Mislim kako se trebaju uraditi kvalitetno i na vrijem svi radovi koji su predviđeni ovim Troškovnikom.

Da li je netko nešto uradio (novi Troškovnik?!) mimo nas, a da to mi ne znamo? Mimo ovoga Troškovnika koji smo mi zatražili sredstva od Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb / zapad, po kojem nam je i odobreno prvotno 162. tisuće kuna. Međutim, oni su ovo sveli na nekakvih 120. tisuća i tako je sadašnji izvođač radova dobio natječaj jer je išao 1.780 kuna ispod cijene tvrtke MDK d.o.o., koja je izradili Troškovnik.

Tada je meni, sadašnji izvođač radova kazao, kako su nama Troškovnik radili "seoski zidari", što me razljutilo, te sam reagirao i rekao : "Nije točno. Troškovnik je izradila tvrtka MDK koje ima stalno zaposlena 3. građevinska inženjera. Mišljenja sam kako je ta tvrtka kvalificirana za izradu kvalitetnih Troškovnika radova.

Očito ovdje oko ovih radova ima još nešto što nama nije poznato, no to je očito jer se ovdje ne želi odraditi sve ono što je Troškovnikom predviđeno.

- Da li je to moguće?

- A, gledajte ....Izgleda da je moguće. Ne znam. Vidjeti ćemo. Mi smo odlučili , članovi našeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva,  ako neće poštivati Troškovnik mi ćemo iči dalje u medije....  Mi druge mogućnosti nemamo. Što će nam prostorija koja neće biti u funkciji? izvođači radova su čak u jednom trenutku htjeli napustiti radove .... Iz tog razloga smo pristali na njegove uvjete, ali smo rekli da ćemo mi ovu donju deku srušiti. Postoji mogućnost da se to naknadno uradi, ali jasno treba otkriti jedan m², kako bi se moglo ući unutra, da može čovjek koji ima dijamantno rezenje to uraditi. No to bi sve trebalo uraditi puno prije nego što on započne žbukati prostorije.

- Zašto ste pristali na ovoga izvođača radova?

- Gledajte, mi nismo imali druge mogućnosti. Gradska četvrt vas prisiljava da uzmete izvođača radova, koji je prošao na - Javnoj nabavi. Mi nismo imali mogućnost da mi biramo izvođača radova.

- A, sada kada izvođač radova neće ?

- Izvođač radova je nedugo rekao kako će sve uraditi po Troškovniku, ali kada sam ja upitao - Što to znači naknadno? I pozvao sam ga ovdje da dođe na sastanak Upravnog odbora, da kaže koji su to radovi, koji bi se kompenzirali (nekih 5 - stavki) koje smo  mi ovdje naveli, da se neće izvoditi. Znači niti su čistili šutu, koja je ostala nakon rušenja (to smo mi uradili, odvezli smo 6 duplih prikolica  te šute na deponij), niti će rušiti postojeće stepenice, niti će izvoditi - podest,  Niti će ugrađivati PVC vrata. Niti će rušiti "prvu" betonsko armiranu ploču dole....  Niti će rušiti pregradne zidove... To nešto znači, mislim kako su ti novci ogromni, koji bi se trebali preraspodjeliti, ako je nekakve pravde, razumijete?

Ja ne znam, neću prejudicirati ali sumnjam u vjerodostojnost jer izvođač radova sada, već kalkulira i izbjegava... On meni kaže u prošli ponedjeljak kada sam ga nazvao - Mi ćemo vam uglavnom staviti pod krov... Tada sam ga upitao - Što to znači "staviti pod krov?" Pa vi morate urediti sve što je navedeno u Troškovniku, zar ne ? Vi trebate ožbukati i iznutra i izvana, jer je to navedeno između i ostalih radova, zar ne? Onda se on nešto "izmotava", pa kaže kako bude  i to sve ...... biti ćete zadovoljni! Ali čujte, ništa na pismeno. Ja sam ga dva puta tražio da mi donese taj Troškovnik po kojem on radi. Tko ga je uradio? Kada ?  I on je meni rekao kako će ga donijeti, međutim dva puta je došao bez njega. Krije ga kao - zmija noge! Uglavnom, mi smo tražili da vidimo po kojem Troškovniku on radi. Do sada nismo uspjeli saznati.

Na žalost nigdje na gradilištu nismo uočili  istaknutu tablu sa svim potrebnim podacima, koji su predviđaju pozitivni zakoni Republike Hrvatske Nove nominacije za Poduzetnika Novog Zagreba 2016. godine


      1, Telekomunikacijsko savjetovanje DFK d.o.o.  Karlovačka cesta 65 D, Novi Zagreb.

Direktor, Filip Devčić 

Osnovna djelatnost je optimizacija telekomunikacijskih usluga za poslovne korisnike.       Temeljem dostavljenih informacija i računa radi se analiza te prijedlog eventualnih promjena po telekomunikacijskim uslugama. Osobno sam koristio usluge 3 puta i više puta ga preporučio manjim i srednjim poslovnim subjektima. Svi do jednog su bili iznimno zadovoljni pruženim uslugama i ostvarenim uštedama. Neki koriste i uslugu kontinuiranog praćenja tih troškova. Inače, smatram da teško može napraviti neki značajniji financijski rezultat obzirom na naplatu od same uštede klijentu, koje u nekim slučajevima niti nema, a posao je iznimno  vremenski zahtjevan.
Preporuka: Dominik Crkvenčić / Dores Media d.o.o.


2.  STOLATIJA GRUBAČ d.o.o.Franje Puškarića 6, Lučko, Novi ZagrebDirektor, Zoran Grubač
Preporuka: Tomislav Hanžek /Electus DGS d.o.o. i Dominik Crkvenčić / Dores Media d.o.o.

3.  BIOFARM d.o.o. Ventilatorska 14, Novi Zagreb Direktor, Zoran Marković Preporuka: Tomislav Hanžek /Electus DGS d.o.o. i Dominik Crkvenčić / Dores Media d.o.o.

4. D-INTERIJERI d.o.o. Kamenarka 35, Novi Zagreb Direktor, Dean Švabenic 098/817 085 Proizvodnja namještaja, montaža namještaja, uređenje interijera. Za svaku preporuku od dogovora, do realizacije i cijene. Preporuka: Dominik Crkvenčić / Dores Media d.o.o.

5. SILVER, obrt za knjigovodstvo, marketing i usluge  Ehrlichova 11,Sopot , Novi Zagreb Upisan u obrtni registar: 15.07.2000. Poslovna adresa: Viktora Kovačića 5/II Broj zaposlenih. 2 Dohodak ostvaren u 2015. godini:  113.120,00 kn  Snježana Krušelj, vlasnica obrta za knjigovodstvo, marketing i usluge SILVER. Rođena 1972. godine u Zagrebu, po struci diplomirana ekonomistica, smjer Računovodstvo i financije (diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu). Već kao vrlo mlada, tek nakon nekoliko godina staža, u jednoj maloj tvrtki i jednom knjigovodstvenom servisu, odlučuje se za samostalno poduzetništvo. 1994. godine postaje samostalni poduzetnik, i do danas se uspješno bavi knjigovodstvenim poslovima i poslovnim i financijskim savjetovanjem. Obrt je obiteljskog karaktera, i osim nje i supruga, zapošljava za stalno jednu djelatnicu. Klijenti su im mali poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi, razne vrste udruga i sindikata, umjetničke organizacije, te samostalni umjetnici. S klijentima imaju razvijen individulani i osobni pristup, pa su poslovne suradnje dugogodišnje. Njihov moto nije kvantiteta, već kvaliteta, posvetiti se klijentu i njegovim potrebama, stalno se educirati, stjecati nova znanja i vještine, biti u tijeku sa čestim i turbulentnim promjenama u poslovanju i zakonodavstu. Preporuka: Dominik Crkvenčić / Dores Media d.o.o.

6. VODOGRAD-I.G. d.o.o. Turanjska 38, Novi Zagreb Direktor, Vlado Hadrović Građevinska tvrtka. Poduzeće VODOGRAD-I.G. d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Turanjska 37, MB: 01088718, OIB: 76587357866 osnovano je 1994. godine. Osnivač i vlasnik društva ujedno je i direktor Vlado Hadrović.Ovo poduzeće počelo je raditi s vrlo malim brojem radnika i skromnom opremom te se iz godine u godinu razvijalo, tako da je danas preraslo u prepoznatljivo poduzeće, solidno opremljeno sa 10-ak zaposlenika. Poduzeće VODOGRAD-I.G. d.o.o.  bavi se graditeljstvom, a specijalizirano je za izvođenje radova niskogradnje. Izvodimo različite vrste iskopa,  izgradnju vodoopskrbe i odvodnje, izgradnju plinovoda i priključaka te rekonstrukciju  plinovoda, izgradnju električne infrastrukture, izgradnju prometnica, uređenje školskih i sportskih igrališta, parkirališta te uređujenjem okoliša, izradom i postavom ograda, a bavi se i izgradnjom stambenih, poslovnih i skladišnih objekata.Uz sve navedeno bavi se i prijevozom cestovog tereta, prodajom rasutog građevinskog materijala, iznajmljivanjem strojeva i opreme. Kompletna mehanizacija sa voznim parkom i opremom u našem je 100%-tnom vlasništu i relativno je nova i očuvana. Poduzeće VODOGRAD-I.G. d.o.o. također je prepoznatljivo po tome što ga čine mnogi kvalitetni zaposlenici koji savjesno obavljaju svoje radne zadatke. Timski rad, iznalaženje rješenja i ustrajnost da će na vrijeme, u što kraćem roku, racionalno i kvalitetno obaviti svaki posao samo su jedne od mnogih vrlina koje krase ovo poduzeće.Reference

-       Grad Zagreb
-       Zagrebački holding d.o.o.
-       Hrvatski lovački savez
-       HEP-ODS d.o.o., Elektra Zagreb
-       Komunalac d.o.o. Samobor
-       Prigorac-građenje d.o.o.
-       Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.
-       Usluga d.o.o. Pakrac

Preporuka: Snježana Krušelj/ SILVER i Dominik Crkvenčić / Dores Media d.o.o.

Zdravlje je najveće bogatstvo

Dodaj naslov
Siget - U prošli petak u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, Siget 18 A,  zatekli smo doktorice, djelatnice te organizacije,  kako stručno i strpljivo pružaju sistematske preglede mnogobrojnim sugrađanima uglavnom treće životne dobi.

Ove akcije Gradskog društva Crvenog križa, su već postale tradicionalne, tako da redovito okupljaju veliki broj zainteresiranih sugrađana, koji na ovaj način zaobilaze velike gužve, naručivanje i čekanje po ambulantama. Vrijedi istaknuti kako se ovim pregledima u  zadnje vrijeme sve više i više odaziva sve veći broj i mlađih sugrađana, što je zapravo i cilj ovih akcija. Naime , akcija je zamišljena kao preventivno djelovanje Gradskog društva Crvenog križa u očuvanju zdravlja i ranom otkrivanju raznolikih bolesti. 

g. dpl. oec. Duško Godić, radni instruktor 
Gradsko društvo Crvenog križa
- Gradsko društvo Crvenog križa i u mjesecu studenom nastavlja kontinuirano uhodanim stazama, tj. malim potpuno besplatnim sistematskim pregledima, kojima je danas nazočilo preko šezdesetak korisnika. Akciju smo započeli od 10,00 sati a planiramo je privesti kraju oko 15,00 sati ukoliko i dalje ne bude ovako velikog interesa.

Kroz ove male sistematske preglede obavljamo kontrolu šećera u krvi, masnoće  u krvi, krvnog tlaka, pregled pluća EKG, spirometriju, oksimetriju, pregled štitnjače i ostale preglede.

Pozivam sve zainteresirane građane da nam se pridruže i u slijedećem mjesecu, kako bi u Novu godinu ušli pregledani i zdravi.

Dr. Lovorka Kodrin, djelatnica
Gradskog društva Crvenog Križa Zagreb
- Ponovno smo i ovaj mjesec ovdje u našim prostorijama u Siget 18 A.

Ovoga puta ste nas zatekli pred mjesec blagdana. Moramo priznati kako je ovaj mjesec - studeni - odaziv, kako i sami vidite, zaista veliki. Vjerovatno se naši sugrađani pripremaju za dobru "papicu" i dobro piće preko blagdana, pa žele prekontrolirati prije toga svoje zdravlje.

Moram priznati kako sam iznenađena da su se na našim pregledima pojavili i mlađi sugrađani i sugrađanke koje su u radnom odnosu iako ovdje većinom dolaze umirovljenici. Ti mladi sugrađani uspijevaju doći na pregled "malo preko reda" i do svojih nekih nalaza, gdje na drugom mjestima, mnogo više vremena gube, da bi kontrolirali svoje zdravlje a ne mogu izostati sa  posla.

Smatram kako je ovo  dobro organizirano, kako bi se barem jedanputa mjesečno, potpuno besplatno, pružio mali sistematski pregled našim sugrađanima.

Štefica Čavar, korisnica Akcije
-  Dolazim povremeno na kontrolne preglede ovdje u prostore Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, Siget 18A.

Ljudi su , odnosno doktorice vrlo susretljive i stručno rade svoj posao. Tome ne svjedočim samo ja , već o tome govore i ostali sugrađani, koje redovito susrećem u vrijeme ovih mjesečnih zdravstvenih pregleda.

Također bih dodala za kraj, kako primjećujem da je na svakom novom zdravstvenom, sistematskom pregledu sve više i više u. Mišljenja sam kako na taj porast utječu prije svega ove naše doktorice, koje svojim radom ali i odnosom prema svima nama utječu direktno na taj porast interesa građana za svoje zdravlje.
utorak, 29. studenoga 2016.

Odluka je samo korak

Novi Zagreb Donijeti odluku je zaista bitna stvar,ali donijeti odluku u pravi trenutak i biti njome zadovoljan je potez od velikog značaja.


Kao mlada djevojka bojala sam se donositi i najmanje odluke. Tu je bila mama kojoj bih se uvijek za pomoć rado obratila. Ona je to odlično odrađivala umjesto mene i tako je to funkcioniralo. To je trajalo do onog trenutka kada su se naše odluke počele razlikovati. Osjećala sam da bih se ponosnije osjećala ako ih donesem sama,no još uvijek sam se bojala posljedica. Svoje odluke koje sam davala, davala sam ih u strahu i grču, pa one nisu rezultirale baš najbolje. Nakon loših odluka opet sam se obraćala majci. Ona je to popravljala na svoj način. U tom načinu nisam mogla naći sebe,to jednostavno nije bilo ono što sam željela. S jedne strane želja, a s druge odluka, ali koja? To nisam znala,a nije mogla znati ni moja majka koja je jedino mogla gledati iz svoje pozicije s dozom zaštite svog djeteta. Kako sam odrastala smatrala sam da je sramotno ako već jednom ne dajem odluke sama.

Krenula sam i što više, davala sam ih onako, pod moraš. Bez previše kvalitetnog razmišljanja nisam donosila ispravne odluke, bar ne za sebe jer nisam bila zadovoljna njihovim ishodima.

Previše je bilo straha u tom činu da bi mogao ispast onakav s kakvim bih bila zadovoljna i sretna. Strah je ipak jenjavao,a i shvatila sam zašto. Kada sam bila opterećena što će drugi reći, ako donesem krivu odluku, strah je rastao ,kad sam napuštala takav način razmišljanja, on se smanjivao. Znala sam ubrzo da su odluke moje i da jedino u lošim odlukama mogu nešto naučiti za sebe. Odluku dati za nešto nepoznato gdje još nismo bili izuzetno je teško i ne možemo predvidjeti njezine rezultate. No nešto drugo ipak mogu.

Mogu sama sebe pitati da li mi je nešto potrebno i koliko mi je to potrebno. Od kojeg značaja je ova odluka za mene u životu? Što njome dobivam, a što gubim? Što ne želim izgubit ,a što želim dobiti?. Vjerojatnosti su i u  jednom i u drugom pogledu. Ako je uopće ne donesem ne mogu ni dobiti ni izgubiti. Uglavnom ne mogu ništa izgubiti jer ničega u startu nema. U najgorem slučaju mogu ne dobiti ono što želim ,ali izgubiti ništa ne mogu. To razmišljanje ima veliku prednost u stvaranju motivacije za ostvarivanjem koraka.

Odluka onda nije pogrešna, ona je samo pokazatelj gdje sam sada u odnosu na prije.

Čega sam se onda bojala? Stvarno zanimljivo! Vjerojatno odgovornosti, a ne odluke. Odgovornost da donesem odluku te da se s njenim ishodima nosim kakvi god oni jesu. Oni nisu ni dobri ni loši, oni su jednostavno takvi. Oni su tu da mi pokažu gdje sam sada u odnosu na ono  gdje želim biti. To su samo pokazatelji mojih sadašnjih, odnosno budućih -sljedećih koraka-sljedećih odluka.
Kad zavoliš odluke i odgovornost onda je veliki gušt biti u tom svijetu.

A straha kao što sam primijetila, više nema. Bez njega kristalnije, čišće razmišljam, a slika koju vidim nije više mutna. Ona je upravo onakva kakvu želim.

Kako vi svladavate strah koji se javlja kada trebate poduzeti određene korake?

Poduzimate li korake ili to netko radi umjesto vas?

Znate li koji su to koraci bitni za vas? Ako ne znate vi, vjerujte nitko drugi to ne zna za vas!

No, mogu vam pomoći na tom putu kako biste ih prepoznali i aktivirali. 

Ne zaboravite , samo pravi koraci vode nas na pravi put. Još se nitko nije krivim potezima dočepao dobrih djela.

Aleksandra Ivanac….life and  business coach/konzultant/eduktor….www.coachingflow.com

ponedjeljak, 28. studenoga 2016.

Nominacija za životno dijelo u kategoriji poduzetnika Novog Zagreba 2016. godine.

Novi Zagreb - Zvonimir Viduka, direktor je i osnivač tvrtke Altpro d.o.o. iz Zagreba. Rođen je 1959. g., oženjen i otac četvoro djece.

Zvonimir Viduka, je diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer industrijska elektronika, a s elektronikom se počeo baviti 1974.godine. Prvi posao R. Končar – Tvornica električnih lokomotiva (1984 –1994), vođenje ispitivanja, kontrole kvalitete i servisa električnih lokomotiva i elektromotornih vlakova po bivšoj Jugoslaviji. Od 1991. voditelj namjenskog programa u Končaru te pokretač alternativnih programa supstitucije uvoza.

Poduzeće ALTPRO d.o.o. osnovano je 1994. godine i već se 22 godine bavi razvojem i proizvodnjom signalno - sigurnosne opreme za željeznička vozila i infrastrukturu. Proizvodi tvrtke su potpuno razvijeni u Hrvatskoj na bazi vlastitog znanja i dokazali su svoju konkurentnost na globalnom tržištu, nalaze se u više od 45 država na šest kontinenata kroz razvijenu globalnu mrežu agenata.

Za siguran prelazak preko željezničkog prijelaza brinu se samo tri tvrtke u svijetu. Uz bok svjetskim gigantima, stoji i tvrtka iz Zagreba sa svojim nišama kompletnih sigurnosnih sustava za željeznička vozila i infrastrukturu.

Na osnovu vlastitog razvoja usvojena je proizvodnja preko 900 raznih uređaja i sustava, a svi sigurnosni uređaji posjeduju certifikate o usklađenosti s EU normama izdane od strane neovisnih tijela. G. Viduka formirao je vlastiti željeznički inovacijsko proizvodni klaster.

Poduzeće od 2002. godine ima certifikat ISO 9001 za sustav upravljanja kvalitetom a od 2007. ima ISO 9001 za sigurnosne uređaje za željeznicu. Kao jedini proizvođač u regiji, ALTPRO je uvršten je u “Railway directory” (svjetski “tko je tko” na području željeznica) za infrastrukturu od 2003. g. nadalje.

Tvrtka Altpro posjeduje certifikate o usklađenosti s EU normama za svoje sigurnosne uređaje izdane u TÜV Rheinland, i to su jedini certifikati prema direktivama EU (CENELEC) izvan EU.

Od lipnja 2004. godine tvrtka je punopravni član UNIFE – zajednice željezničke proizvodne industrije EU, kao prva tvrtka izvan EU koja je primljena u tu organizaciju.

Na inicijativu gospodina Viduke HGK je 2004. osnovala Zajednicu željezničke industrije. Zvonimir Viduka je trenutno jedan od zamjenika Udruge inovatora Hrvatske, aktivan je u Udruzi vitezova hrvatskog inovatorstva. Proglašen je i Vitezom hrvatskog inovatorstva.

ALTPRO d.o.o.

Zvonimir Viduka je prije 22 godine pokrenuo tvrtku Altpro d.o.o. i doveo je do jednog od globalnih lidera u proizvodnji signalno - sigurnosne opreme. Željezničko sigurnosni sustavi okosnica djelovanja tvrtke i nalaze se u svim željeznicama svijeta. Trenutno u tvrtki imaju dvoznamenkasti broj razvojnih projekata, a tvrtka u kontinuitetu i s rastom zaključuje poslovne godine, pa će tako biti i s 2016. g. Dobit se stalno reinvestira, a novi razvoj i inovacije su osnovne značajke tvrtke.

ALTPRO od samih početaka ulaže u svoje najvrjednije resurse, zaposlenike, te tvrtka trenutno broji više od 120 stručnjaka u područjima istraživanja, razvoja, projektiranja, proizvodnje i servisa na preko 4000 m2 radnih prostora. Trenutačno zapošljava više od 100 djelatnika.

Za svoje uspješne poduzetničke i inovativne rezultate g. Viduka je niz značajnih društvenih i gospodarskih priznanja: Zlatna kuna, Inovacija godine, Priznanje Faust Vrančić,… Aktivni je član raznih strukovnih udruženja Udruge Inovatora Hrvatske, Udruge vitezova hrvatskog inovatorstva, KOREMA, KONČAR IDEA, HDO, HIZ…

„Pokrenuti izvoz mogu samo industrijski – inovativno - izvozno orijentirane tvrtke koje se bore na globalnom tržištu i imaju zaleđe od svoje države i stanovništva. Treba samo pogledati i kopirati načine rada Austrije, Njemačke, Švicarske i Japana, uvesti malo gospodarskog nacionalizma i za godinu dana smo mi druga zemlja. Ako ne znamo sami, onda uzmimo njihove predstavnike da promijene putanju našeg broda.“

2016. g.

Zvonimir Viduka se i ove godine posvetio razvoju tvrtke. Tvrtka ALTPRO planira ulaganje u novi Razvojno inovacijski centar za željeznička vozila u Odri koji predviđa zapošljavanje75 novih djelatnika.

U Zagrebu je osnovano Poslovno vijeće Indonezije na inicijativu hrvatskih i indonežanskih poduzetnika. Tvrtka ALTPRO je po podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) u 2015. godini realizirala 31% ukupnog hrvatskog izvoza na to tržište kroz signalizacijsku opremu za željeznicu te je time bila najveći hrvatski izvoznik u Indoneziju. S obzirom na predviđanja domaćih partnera te potreba tržišta u JI Aziji, očekuje se i povećanje izvoza u narednim godinama.

Predstavnici Altpro-a ove su godine sudjelovali na niz sajmova, konferencija, susreta… neke od njih izdvajam.

  • Premijerno izlaganje ALTPRO-a u Brazilu prošlo je iznad očekivanja! Pokazalo se da je ALTPRO-ov proizvodni portfelj od izuzetnog interesa za željeznice Brazila kao i cijele Južne Amerike. Ostvaren je velik broj novih kontakata. Prvi projekti se očekuju već i krajem ove godine. Ovim izlaganjem ALTPRO je ostavio snažan dojam na sve posjetitelje sajma te se profilirao kao novi jaki natjecatelj na južnoameričkom tržištu (studeni 2016.).
  • Na konferenciji Želkon u Nišu (listopad 2016.)
  • ALTPRO je izlagao na najvećem sajmu za željezničku tehnologiju INNOTRANS koji se održao od 20. do 23. 9. u Berlinu.
  • Na Klasteru željeznica jugoistočne Europe u lipnju gdje se održao prvi Okrugli stol na kojem je predstavljena uloga Klastera u razvoju željeznica jugoistočne Europe te samih poduzeća.
  • Tvrtka ALTPRO uspješno je izlagala svoje proizvode na najvećem i najvažnijem sajmu željezničke tehnologije INNOTRANS 2016 u Berlinu.
  • Na Generalnoj skupštini udruženja europskih proizvođača za željeznicu UNIFE koja se održala 22.-24. lipnja u Amsterdamu, Nizozemska.
  • U lipnju 2016. održan je Modern Railways, kineski međunarodni sajam željezničke tehnologije u Pekingu, jedan je od najvećih sajmova u Kini. Iz Europe izlažu velike željezničke multinacionalne kompanije  kao što su Siemens, Thales, Alstom, dok Altpro kao jedina tvrtka iz JI Europe izlagala u suradnji s partnerom iz Kine.


Nominirao:

Vladimir Mihajlović
Urednik poslovnog
mjesečnika Poduzetnik
Osijek


Tko vodi brigu o uzroku, taj nikad ne liječi posljedice

Novi ZagrebNešto je u nekom trenutku krenulo u krivom smjeru. Ne mogu odgonetnuti što ni kad ali neke stvari ne razumijem i bojim se da je za neke od njih sada možda prekasno, da je iluzija otišla toliko daleko da je postala stvarnost. Evo primjera, jednostavnog, iz svakodnevnog života: kad te ubode komarac, pošto te to svrbi, namažeš ubod kremom ili gelom protiv toga, kada si bolestan, liječnik ti pripiše lijek. Sve to ima smisla. Jasno mi je da kad imaš probleme s tjelesnim zdravljem, primjerice, bolom u leđima, želiš da ta bol nestane, pa bolno mjesto namažeš nekom od krema protiv bolova. Sve mi je to jasno, ali mi ipak nešto nije jasno. Tko je sve izokrenuo? Tko je zamaskirao pravi problem? Tko nam to prodaje «muda pod bubrege»? Što, zar ni ti ne vidiš problem?! I tebe su obmanuli? I ti živiš u zabludi?

Problem je što konstantno radiš Sizifov posao a da toga nisi ni svjestan. Zamisli da nemaš vozačku dozvolu i da ne znaš ništa o autima niti vožnji, ali svejedno odlučiš voziti auto, nov novcat, sjajan. Kreneš i sudariš se u prvu prepreku na putu. Odeš do limara, popraviš auto, i on opet izgleda kao nov. Ponovno sjedneš u njega, kreneš i opet sudar. Ponovo popravak, vožnja, sudar… Nadam sa da sada vidiš gdje je problem.

Popravak auta ti neće riješiti problem. Koliko god puta ga popravio i dalje ga nećeš znati voziti. Krema protiv svrbeža od uboda komaraca neće ukloniti komarce. Lijek neće ukloniti uzrok nastanka bolesti. Krema protiv bolova neće ukloniti uzrok zbog kojeg je bol nastala.

Da skratim – trebaš ukloniti uzrok, a ne posljedicu!

Ako staviš mrežu protiv komaraca na prozore, nećeš imati ni potrebe za kremom protiv svrbeža. Ako znaš kako pravilno i sigurno dizati, spuštati, ili nositi teške stvari, nećeš imati potrebe za kremama protiv bolova za leđa.

Ne pamtim kada sam zadnji puta bio bolestan. Pravilnim načinom života, svakodnevnom tjelesnom aktivnošću i sustavnim treningom, te raznovrsnom prehranom uspješno održavam zdravlje, tjelesnu težinu, i osjećam se sretnije, bez bolova, i bez krema protiv istih. Točnije, jedina bol koju sam osjetio u zadnje vrijeme je bila upala mišića. A nju sam si sam nanio. Svjesno. A uklonio sam je adekvatnim odmorom i novim treningom.

Nadam se da sada vidiš gdje je pravi problem. Nemoj uklanjati posljedice, nađi uzrok i na njega djeluj. Ne znam previše o komarcima, ali sam siguran u dobrobiti pravilnog i redovitog tjelesnog vježbanja. Znam da će ti život biti ljepši, a ti zdraviji. Ako nisi siguran zašto te bole leđa, koljeno i sl. potraži pomoć profesionalaca. Oni će ti pomoći da dođeš na pravi put.

Zato razmislite i ostanite zdravi i lijepi!

subota, 26. studenoga 2016.

Sjećanje na Vukovar u Osnovnoj školi Lučko

Lučko - U prošli četvrtak smo posjetili Osnovnu Školu Lučko, gdje su nastavnici, učenici i gosti održali zaista maštovitu i zanimljivu kulturno umjetničku priredbu, pd nazivom - Vukovaru u čast - u znak sjećanja na 25. godišnjicu pada grada heroja - Vukovara.

U programu su sudjelovali mnogi pjevački zborovi: Pjevački zbor Osnovne Škole Lučko, zbor mladih "Allegro", mali dječji zbor Glazbene škole Pavla Markovca, te gosti iz Vukovara - dječji zbor "Vukovarski golubići".

Među gostima je i ove godine bio g. Zlatko Panković, koji je uz evociranje bolnih uspomena, školi poklonio repliku spomenika, rad Đurđe Ostoje i njezine suradnica Gabrijele Kiš - Jerčinović s Materijalnoga groblja u Vukovaru, najveće masovne grobnice u Europi. Ovaj kip je visok četiri metra, a čine ga četiri megalitne vertikale koje u svojim prosjecima sa sve četiri strane svijeta čine križ, sa vječnim plamenom u sredini. Ovaj iskreni poklon je u ime svih učenika i nastavnika ove škole primio ravnatelj Pavo Šimunović.Zlatko Panković, Vukovarski branitelj,
bivši zatočenik srpskih koncetracijskih logora
- 25. godina u ove dane, dojmovi su uvijek isti. Znači pomiješana tuga i pomiješani ponos, ali je zaista prekrasno vidjeti svu ovu djecu, lijepo je vidjeti, da ljudi ne zaboravljaju. Da ljudi  obilježavaju, sjećaju, gdje su ljudi zahvalni.

- Ovolika brojnost, ovoliki trud i ovoliki ponos svih prisutnih, pokazuje veliku snagu, kako se Vukovar neće zaboraviti.

-  Ne, svakako. To svakako daje, pogotovo kada vidite tu mladu generaciju, ovu malu dječicu.... I ova škola koje sebi daje truda, i vjerujem uz mnoge škole u Hrvataskoj, da se to prenese na generacije koje će to prenositi na buduće naraštaje. Da se jednostavne, te stvari Domovinski rat nikada ne smije zaboraviti.

Kao doprinos tome, ja sam večeras poklonio školi repliku spomenika sa Memorijalnoga groblja u Vukovaru. To je moj mali simbolični poklon školi, koji će krasiti prostorije i koji će ostati ovdje za ovu ali i za sve buduće generacije, koje će pohađati ovu prekrasnu školu.

- Ovu repliku spomenika, darovali ste osobno ili u ime neke od brojnih organizacija ....

- Ne, to sam baš ja osobno darovao. To je inače meni poklonila preminula kiparica, autorica ovog rada gđa. Đurđe Ostoje i ja sam odlučio da ga darujem Osnovnoj Školi Lučko, kako bi ovdje ostao trajno, kako  bi ostao  uspomene  i sjećanje svim budućim generacijama.

Na kraju bih u ime mnogih Vukovaraca od srca zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji ove zaista prekrasne , a u ponekim trenutcima i izuzetno emotivne priredbe, počevši od ravnatelja škole, koji ovu priredbu čitavi niz godina organizira, pa  djelatnicima škole, učiteljicama i učiteljima te đacima i njihovim roditeljima.No, posebno danas zahvaljujem mojim "Vukovarskim golubićima" koji su danas doputovali posebno za ovu prigodu. Svima neizmjerna hvala!Mila Pandžić, profesorica hrvatskog
i engleskog jezika i književnosti
- Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo, što možemo i našoj školi ugostiti pjevačke zborove iz grada Zagreba i cijele Hrvatske, što mnogi sudjeluju u našem projektu - Vukovar.

Važno je da djecu učimo o povijesti naše domovine, kako bi djeca znala, kako je domovina nastala, da djeca znaju slaviti naše branitelje. Važno je nakon 25. godina obilježiti ovaj svečani dan - Dan sjećanja na žrtve Vukovar 1991.

Djeci treba pružiti informacije, kako su ti  mnogi branitelji dali živote za nas, za našu domovinu i moramo ih cijeniti.

Večeras ste i sami bili svjedoci, pred prepunom sportskom dvoranom, kako je u ovoj našoj priredbi sudjelovao čitav niz pjevačkih zborova, na što smo ponosno ponosni. Kako ste vidjeli, imali smo goste čak i iz Vukovara, zaista kvalitetan pjevački zbor - Vukovarski golubići".

Svi ovi pjevački zborovi kao što je naš pjevački zbor Školski zbor, te sve ove glazbene škole, što dolaze u našu školu, sudjeluju u našim projektima: Vukovar, Projekt Božićno zajedništvo, Dani otvorenih vrata... Dakle svi projekti koji se održavaju u našoj školi, odražavaju veliki trud i rad djece,ali i voditelja, te volju i želju da sudjeluju u takvim priredbama. Da pokažu, kako i oni u osnovnoj školi žele doprijeti rastu naše domovine.Dubravko Škrlin Hren, Župnik
Župe  Sv. Ivana Nepomuka, Stupnik, Lučko
- Večeras smo se svi skupa na ovoj dječjoj priredbi - Dan sjećanja na žrtve Vukovar 1991 - osjećali nekako dostojanstvenije, ponosnije. 

Naime, dvorani se osjetio jedan ponos koji se moga gotovo "rukama dirati", posebno je na nas sve djelovao ovaj zaista odmjeren i kvalitetan program u koji je uložen izniman trud sve ove dječice i njihovih voditelja ...Vidjeli smo goste i iz Vukovara ...

-  Ja sam ostao ugodno iznenađen, ovdje sam ovdje tek dva mjeseca. Imao sam već više puta doći u školu i upoznati se sa djelatnicima, sa djecom itd... No, ono što me fasciniralo večeras promatrajući sat i nešto vremena, trajanja programa, od onih najmanjih do onih najvećih - tu nije bilo žamora, tu nije bilo priče. Oni su bili potpuno mirni, smireni i  dostojanstveno sudjelovali u tom programu, koji je očito na svoj način, sam po sebi budio posebne, evo emocije, zahvalnost,  promišljanje,  sjećanje.... Budio memoriju na taj veliki događaj u našoj bliskoj povijesti.

Očito to, bez obzira na dob, djeluje na ljudsko srca. Jednostavno, moraš se umiriti, smiriti. Moraš "potonuti" na neki način u sebe, kako bi se uzdigao uz neke nove osjećaje.

Definitivno, promatrajući rad ove škole i jedan sklad i zajedništvo cijelog učiteljskog kadra na čelu sa ravnateljem, u što sam se uvjerio odmah  po dolasku  ovdje, daje određeni plod. Plod svega toga je upravo ova (večeras viđena) kreativnost djece od likovne umjetnosti do glazbene umjetnosti, registratorskoga umijeća, do smisla za vođenje programa mi do drugih načina izražaja talenta, koje određeno dijete u sebi ima. Svakako je za pohvaliti način na koji ovi učitelji rade i vrijeme koje oni ulažu.

Sve ovo što smo danas imali priliku vidjeti kao program, to nije plod obične, redovite one nastave, koja se mora odraditi. To je plod ljubavi nastavnika i djelatnika ove škole koji rade iz izvan onoga obaveznoga, gdje oni iskreno pružaju dio sebe, dio svoje osobnosti, ljudskosti, znanja, te sve to usađuju u srca djece. To se ovdje zaista vidi, to je večeras došlo do izražaja. 

Pa evo, doista zahvaljujem na tome i čestitam toj djeci što su spremna prihvaćati te vrijednosti, zapravo od kojih se živi. Oni možda i nisu do kraja svijesni, ali prihvaćaju ih sa ljubavlju, a kasnije će to jednostavno prerasti u stil njihova života.Dubravka Lemac, voditeljica
 Dječjeg zbora Vukovarski golubići
-  Večeras smo vidjeli ali i doživjeli zaista prekrasan program, koji je ponio sve prisutne da s ponovno osjete dostojanstevima, ponosnima što nas je naš Vukovar ponovno zbližio...

- Zaista je bilo tako. Nama je čast što smo danas ovdje na poziv gospodina Pave Šimunović, ravnatelja Osnovne Škole Lučko. Došli smo ovdje sudjelovati na koncertu koji je upriličen u čast Vukovara.

Obzirom da ne mogu svi građani Vukovara biti sutra u koloni u Vukovaru, lijepo je da se diljem  Hrvatske i na ovaj način obilježava taj dan i sjećanje na žrtve.

- Moramo primjetiti, kako je vaš večeranji nastup izmamio mnogo simpatija, pobudio mnogo pozitivnih emocija ali i suza ...

- Naš zbor "Vukovarski golubići" djelujemo u Vukovaru  već petnaestak godina. U početku rada naš cilj je cilj bio okupiti djecu povratnika.međutim to je danas preraslo zapravo u puno veći projekt i puno veći rad. Naime, kroz tih petnaest godina, evo mi smo snimili nekakvih šezdesetak autorskih pjesama za djecu iza kojih stoje velika autorska imena, od čika Šime Jovanovca, Generala Woo, Siniše Leopolda itd..

Izdali smo 4. samostalna nosača zvuka, mislim da na otprilike pedesetak CD-ova različitih dječjih festivala, nastupali smo diljem Hrvatske i izvan, od Sarajeve do Graz-a.

Na taj smo način pronosili ime našeg grada Vukovara i to u smislu pozitivne priče i priče gdje pokazujemo da se može zajedno, da se može na ljepši način. Naime,  Dječji zbor "Vukovarski golubići" okuplja djecu svih nacionalnosti, nikada nismo pitali tko je tko. Naravno osim hrvatske, tu su djeca iz srpskih obitelji, ukrajinskih, rusinskih, makedonskih, albanskih, njemačkih itd... i svi zajedno zapravo jednako radimo, jednaki repertoar, bilo da su to pjesme Sv.. Nikoli, Božićne pjesme.

Evo sada za 15. godišnjicu izdajemo CD, gdje će se naći samo naše pjesme o gradu Vukovaru. Jednako tako svi skupa nastupamo, jednako se sjećamo svih žrtava. I drago nam je da smo prepoznati izvan Vukovara.

Mislim kako možemo reći da je naš zbor jedna pozitivna priča iz Vukovara, gdje pokazujemo da Vukovar živi i da su djeca, bez obzira da se ne smije zaboraviti što se dogodilo, ali da današnja djeca imaju pravo živjeti, imaju pravo na sretno djetinjstvo. Slijedom toga smo snimili, našu staru Vukovarsku pjesmu, Vukovrci će je prepoznati pod nazivom - O divni moj Vukovaru, ti voljeni Vukovar.


Zahvaljujemo se još jedanputa Osnovnoj školi Lučko i čast nam je bila biti danas ovdje. Vema smo zahvalni što su nas pozvali. Naime, ovo je prvi naš dolazak u ovo lijepo naselje, iskreno se nadamo kako ćemo ovu plodnu suradnju nastaviti svakako i dalje. Mislim kako  će biti mnogo prilika za  Školu na Mitnici i Osnovnu školu Lučko za raznoliku i plodnu suradnju.Pavo Šimović, ravnatelj
Osnovne Škole Lučko
- Kakvi su vaši dojmovi sa večerašne priredbe?

- Ja sam oduševljen. Evo, ovo je u našoj školi  peri koncert, program ovakve vrste. Krenuli smo sa jednom željom da se Vukovar nikada ne zaboravi, jer smatramo kako je Vukovar naša svetinja, a onaj narod koji ne poštuje svoje svetinje, na zaslužuje da postoji.

Moram istaknuti, onako iz srca, kako mi je posebno drago da su sa nama večeras bila djeca iz našeg grada heroja, iz našeg Vukovara, a to je onda pokazatelj da se iz pepela budi grad, porušeni grad. Grad koji je bio pust, sada živi i ova djeca koju smo večeras ugostili iz Vukvarana nekim način nam ulijevaju snažnu nadu, da će Vukovar živjeti i u budućnosti.

Uvijek u našem programu pokušavamo napraviti nekakvu poveznicu sa Vukovarom. Prošle godine je bio gospodin Zlatko Panković, koji je Vukovarski branitelj i zatočenik srbijanskih logora, koji nam je kroz svoje dirljivo svjedočanstvo o svom ratnom putu opisao sve strahote rata.

Imamo čast, da njegova kćerka pohađa našu školu.

Kao što se vidjeli i sami, gospodin Zlatko Panković je ove godine darovao našoj školi skupturu - repliku spomenika sa Memorijalnog groblja u Vukovaru. U međuvremenu se rodila ideja, da  to uredimo kako jedan rodoljubni kutak, kako bi nas trajno podsjećao na temelje naše suvremene domovine.

Koristim ovu priliku, te zahvaljujem ovako javno gospodinu Zlatko Panković  na zaista lijepom dragom i vrijednom poklonu u ime svih učenika, nastavnika i djelatnika naše škole. 

-  Večerašnji program je doista bio kvalitetan ali i dojmljiv. Večeras smo imali prilike svjedočiti velikom uloženom trudu, talentu i velikoj volji, kako učenika, njihovih voditelja ali i gostiju.

-  Pa, je. Mi smo ponosni , da smo krenuli sa  himnom, koju je izvela naša učenica, koja je ostavila duboki dojam.. Stječe se dojam da se domoljublje pomalo topi u nekakvim previranjima. Mi smatramo kako je domoljublje jedna vrijednost, koju svaki narod treba vrednovati, pogotovo mi koji smo brojem manji u odnosu na "velike". Imam osjećaj kako mi moramo još i više poticati domoljublje, a domoljublje zapravo znači čovjekoljublje i znači poštivanje i drugih. Domoljublje znači poštivanje vlastite domovine, ali i poštivanje svih drugim.

- Gospođa Dubravka Lermac, voditeljica Dječjeg zbora "Vukovarski golubići" je izjavila, kako se ona iskreno nada kako će se ova vaša tek započete suradnja i dalje sve kvalitetnije nastaviti ...

- Apsolutno, apsolutno! Evo, stjecajem okolnosti gospođa  Dubravka Lemac je i ravnateljica Osnovne škole na Mitnici i mi ćemo sada i  na razini škola uspostaviti suradnju, s time da mi već i sada imamo suradnju sa Osnovno Školom - Domovinske zahvalnosti u Kninu.

Ako smijem podijeliti svoj promišljanje za iduću godinu nastojati ćemo ugostiti i zbor iz Škabrnje i Knina.

 Za kraj ovog našeg kratkog razgovora bih istaknuo,  kako je ovo poruka, kako je Vukovar u temeljima naše domovine, kako bez žrtve Vukovara ne bi bilo ni naše Domovine i ona tri mjeseca koji su oni stajali, na braniku hrvatske, njihova žrtva je zalog onoga što mi danas imamo i to moramo cijeniti. Sloboda je nešto, što moramo cijenit, jer netko je rekao, da su Vukovarci rekli : Ako mi popustimo, svi ćemo visiti na stupovima. Da Vukovarci nisu napravili dobar štiti prema Zagrebu, pitanje je što bi bilo. Kako bi danas izgledao Zagreb i naši životi ako bi ih uopće bilo.